Нелегален внос, протекционизъм и последствия

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

От 1990 г. в рамките на Българската търговско промишлена палата (БТПП) е създаден съвет за улесняване на търговията под името Булпро. В този съвет участват: представители на всички държавни органи, които имат отношение към търговския стокообмен, неправителствени организации и отделни фирми (повече).

През седмицата по искане на 70 фирми от кожухарската промишленост се проведе среща в рамките на Булпро, на която бе поканен и представител от Института за пазарна икономика. Фирмите представиха искане за спешни мерки от страна на администрацията за спиране контрабандния внос на кожени изделия най-вече от Турция. Според информацията, предоставена от фирмите, значителна част от вноса е с фалшиви фактури на занижена стойност, а и след това стоките се реализират на българския пазар без да се заплаща данък върху добавената стойност.

Предложение: Изграждане на единна информационна система, която да свързва граничните с вътрешните митници, данъчните служби, икономическа полиция и патентното ведомство. Целта е по този начин да се постигне ефективен обмен на информация, който да позволява проследяване на стоките след влизането им в страната.

Коментар: Такава система действително трябва да има. Същественият проблем, обаче е, че досега на няколко пъти са отпускани средства за целта (става въпрос общо за суми между 50 и 90 млн. лева), но нищо реално не е направено. Тоест, налице е опасност правителството отново да отпусне пари, които да бъдат изразходвани „за други цели“ и отново въпросната единна информационна система да не бъде изградена.

Предложение: Намаляване на прага на задължителната регистрация по ДДС и въвеждане на доброволна регистрация с по-нисък праг. Аргументът на срещата за това беше, че много фирми избягват регистрацията по ДДС като укриват обороти или регистрират множество фирми, които първоначално нямат никакъв оборот, а нерегистрираните по ДДС фирми са важна част от контрабандните канали.

Коментар: Принципно погледнато, не би трябвало да има каквото и да било ограничение пред фирмите, желаещи да се регистрират по ДДС. По много поводи, представители на ИПИ са предлагали премахване на всички ограничения за регистрацията, което ще доведе до равно третиране на всички стопански субекти, но досега тези предложения са отхвърляни с аргумента, че данъчните служби няма как да администрират толкова много фирми по ДДС.

На срещата също така стана ясно, че на последната регионално събиране на SECIPRO комитетите (комитети в рамките на инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа-SECI; Булпро е представител за България) участниците от Македония (Макпро) са изявили намерение за въвеждане на защитни мита за млечни продукти с произход България, като отговор на протекционистичните мерки за зеленчуци от българска страна.

Коментар: За пореден път се убеждаваме, че опитът на правителството да защити определена група производители (на зеленчуци) е за сметка на друга група производители, която се поставя в по-неблагоприятно положение, в случая износителите на млечни продукти за Македония. Освен това както е ставало въпрос и в други коментари, протекционистичните мерки водят да промяна в относителните цени и до увеличаване на разходите на потребителите. Всички форми на субсидиране представляват преразпределение на доход, което няма как да увеличи общото благосъстояние, а напротив, намалява стимулите да добавят стойност за всички отрасли, които попадат в групата „не приоритетни“.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.