Не затягайте пазарите – освободете ги*

 

Общо мнение е, че Чешката Република поема председателството на Европейския съюз в доста труден момент, въпреки че почти всички „моменти" биха могли да се нарекат „трудни". Не трябва да изпадаме в паника, а да кажем „НЕ" на хората, които (определяйки настоящата ситуация като исторически уникална) искат просто да ни манипулират.

Разбира се, има и доста проблеми, които са широко обсъждани. Светът е в средата на дълбока финансова и икономическа криза. ЕС има проблем с явния демократичен дефицит и сериозното разделение поради собствените си институционални разпоредби. Световният климат не се променя значително, но радетелите на глобалното затопляне успяха да убедят политиците (и някои обикновени хора), че денят на страшния съд идва и заради това невярно предположение се опитват да ограничат свободата и просперитета ни. Отдавна съществуващите въоръжени конфликти и страданието на милиони хора (в Афганистан, Ирак, Израел-Палестина и някои африкански региони) не предвещават бързо разрешение на проблемите.  

Икономическата криза трябва да се разглежда като неизбежна последица или "просто" цената, която ще трябва да платим за нескромната и надценена игра на политиците с пазара. Техните опити да обвиняват пазара, вместо да обвиняват себе си, са неприемливи и трябва да бъдат окончателно прекратени. Чешкото правителство, надявам се, няма да тласне света и Европа към повече регулации, национализация, де-либерализация и протекционизъм. Нашият исторически опит ни дава много силен сигнал в това отношение.

Търсейки начин да се справим с положението, трябва ясно разграничим борбата с огъня и изготвянето на законодателство за противопожарна защита. Трябва да се концентрираме върху първата задача сега, а втората може да се извършва постепенно, без прибързани решения и паника. Голямото нарастване на финансовите регулации, което се предлага толкова често тези дни, само ще удължи рецесията. Ръстът на световната икономика спада бързо, банките вече не отпускат кредити. Коренната промяна на регламентите, регулиращи финансовите институции в средата на рецесията е контрапродуктивна.

Съвкупното търсене се нуждае от укрепване. Един традиционен начин да направим това е като увеличим държавните разходите (например за публични инфраструктурни проекти) при условие, че са налични. Много по-добре ще бъде, обаче, ако намалим в значителна степен всякакви видове ограничения на частните инициативи, въведени през последния половин век по време на ерата на новия свят на "социална и екологична пазарна икономика". Най-доброто, което можем да направим сега, е временно да се намалят, ако не и да се отменят, различните трудови, екологични, социални, здравни и други "стандарти", тъй като те блокират рационалната човешка дейност повече от всичко друго.

Що се отнася до "конституционния" мат на ЕС, Чешкото правителство, надявам се, няма да доведе Европа до един още по-тесен съюз, до създаването на една Европа на регионите (вместо държави-членки), до централизирана, наднационална Европа или до една силно контролирана „от горе" Европа. Чешката република ще продължи да подчертава мотото на своето председателство: "Европа без граници", което означава подкрепа за по-нататъшно либерализиране, премахване на търговските бариери и премахване на протекционизма.

Нашият исторически опит ни дава ясно напътствие: винаги се нуждаем от повече пазари и по-малко правителствена намеса. Също така знаем, че правителственият неуспех е по-скъп, отколкото пазарния провал.

Можем да разчитаме на факта, че чешкото правителство няма да е шампион на алармирането за глобално затопляне. Чехите смятат, че свободата и благоденствието са много по-застрашени от климата. Уникалността на настоящите нива на глобално затопляне не е доказан феномен. Обяснението на факторите, които допринасят за глобалното затопляне, не е много ясно и убедително. Действията за смекчаване на климатичните промени, като борбата с емисиите на въглероден диоксид, са безполезни, а това, което е най-важното е, че човешките същества са доказали себе си като достатъчно приспособими към променящия се климат. Трябва да насочим вниманието си към другите, наистина обезсърчителни въпроси.

Светът през 2009 година няма да се освободи от въоръжените конфликти, международния тероризъм и териториалните и религиозни спорове (без значение колко географски отдалечени са те) – ще има последици за всички нас. Ние знаем, че мирът не може да бъде обявен едностранно и добрите решения обикновено не са тези, наложени отвън. Чешкото правителство няма да подкрепи външната намеса във вътрешните работи на суверенни държави. Трябва да се противопоставим на подобни амбиции.

Прагматичните чехи няма да се опитат да инициират пан-европейска "кадифена революция", а ще държат на своите интереси и приоритети. Ние ще лекуваме другите, както очакваме да ни лекуват: чрез уважение на различните мнения. Ще се радваме, ако може да бъде намерен общ знаменател в поне някои случаи. Преговорите и положителният ефект от разнообразието на мнения е това, което прави Европа Европа.

Председателството на ЕС може да ни даде възможност да използваме някои от нашите виждания за благото на гражданите на всички държави-членки на ЕС. Тяхното благосъстояние и щастие ще бъде максимално степен в една свободна, демократична, децентрализирана, отворена и либерализирана Европа.

* Статията е публикувана за първи път на 7 януари 2009 г. във Financial Times. Оригиналният текст е достъпен ТУК.

** Вацлав Клаус е президент на Чешката Република. Преводът е на Зорница Манолова, ИПИ.

 


Свързани публикации.