Не се прави така

В дневния ред на парламента от 18 октомври 2007 г. беше включено гласуване на проекти за решения за приемане на отчетите за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 г.

Заслужава си да се зачете човек. Тъй като дискусия в залата няма, човек би си помислил, че в Комисията по бюджет и финанси, която трябва да обсъди отчетите, да ги приеме или отхвърли и да предложи становището си на народното събрание, се е състояло задълбочено обсъждане. Не се е случило точно така, или поне не е достъпна стенограмата от заседанието. Това, което е публикувано накратко е следното:

„На извънредно заседание, проведено на 10 октомври 2007 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2003 г.

[…] По отчета се проведе дискусия, по време на която се изразиха мнения, че сега е трудно да се даде оценка на предлаганият за приемане от четиридесетото Народно събрание отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2002 г., чийто закон е бил приет от XXXIX-то Народно събрание, тъй като е бил изпълняван в условията на политики и програми, приети от предходното Народно събрание.

По отчета се проведе дискусия с изказвания и задаване на въпроси, на които изчерпателно отговори г-н Йордан Христосков, управител на НОИ.

След дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: "За" – 10 народни представители, без "Против" и 2 "Въздържали се"."

Абсолютно същата информация[1] е публикувана за отчетите за 2003, 2004, 2005 и 2006 г.

Очевадните изводи от тази практика на гласуване накуп са:

  1. Контролът от страна на парламента е нисък – дори и обсъжданията в отговорната комисия не са достатъчни да ни убедят, че има ефективен контрол.
  2. Извинението, че не може ефективно да се даде оценка не звучи логично.
  3. Никъде не се споменава, нито в обсъждането на комисията, нито по време на гласуването в зала, че ще се направи нещо по въпроса тази практика на гласуване на отчети да се прекрати.

Между другото, същото нещо се случи и миналата година, когато бяха гласувани накуп отчетите за изпълнението на държавния бюджет за четири години (2001, 2002, 2003 и 2004).

Ето и стенограмата.

ДВЕСТА ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ

София, четвъртък, 18 октомври 2007 г.

Открито в 9,05 ч.

18.10.2007

[…]

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Пристъпваме към гласуване на актовете, които следва да потвърдим, дискутирани на предходни заседания.

Подлагам на гласуване проектите за решения за приемането на отчети за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2002-2006 г. Те бяха представени в пленарната зала от председателя на Комисията по бюджет и финанси господин Овчаров, включително и текстово, редакционно, затова можем да ги гласуваме, без да повтаряме текстовете днес.

Подлагам на гласуване проект за Решение за приемане Отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2002 г.

Моля, гласувайте.

Гласували 146 народни представители: за 132, против 3, въздържали се 11.

Решението е прието.

Сега подлагам на гласуване проекта за Решение за приемане Отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2003 г.

Гласувайте, този проект за решение.

Гласували 137 народни представители: за 116, против 6, въздържали се 15.

Този проект за решение е приет.

Има желание за обосновка на отрицателен вот.

Господин Шопов, заповядайте.

ПАВЕЛ ШОПОВ (КА): Благодаря Ви, господин председателю.

Гласувам отрицателно, защото просто е безсмислено да гласувам. Това е невероятно – да гласуваш отчет за бюджет на съответното учреждение за 2003 г., за 2004 г., за 2005 г. Ами, за какво да гласуваме?! И да гласуваме положително, и да гласуваме отрицателно то е едно и също. (Реплика от залата.) Какво като гласуваш положително? Какво ще покажеш с това? (Реплика от залата.) Ами, нека управляващите най-после тези отчети да ги вкарат в един график и да започнат да си отчитат бюджетите, когато им е времето, а не със задна дата. Същото се прави и с дейността и работата на други учреждения, така че това, което правим, е след дъжд – качулка: абсолютно безсмислено.

МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Не гласувай, бе, Павка, имаш такава опция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Колеги, навярно има основание съображението, че доста години са изминали от този отчет и това безспорно е слабост в работата на Народното събрание, която не бива да се допуска. За съжаление и в миналото е имало такива случаи. От друга страна, трябва да бъде потвърден отчетът, за да бъдат узаконени финансите на Националния осигурителен институт, така че следва да гласуваме тези решения.

Подлагам на гласуване проект за Решение за приемане Отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2004 г.

Моля, гласувайте.

Гласували 134 народни представители: за 111, против 6, въздържали се 17.

Решението е прието.

Сега подлагам на гласуване проекта за Решение за Отчета за 2005 г.

Моля, гласувайте.

Гласували 134 народни представители: за 111, против 6, въздържали се 17.

Проектът за решение е приет.

Подлагам на гласуване проекта за Решение за приемане Отчета за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2006 г.

Моля, гласувайте.

Гласували 147 народни представители: за 127, против 4, въздържали се 16.

И този проект за решение е приет.


[1] За информация на интересуващите се презентацията на доц. д-р Христосков на тема Изпълнение на консолидираните бюджети на ДОО за периода 2002 – 2006 година е достъпна тук.


Свързани публикации.