Най-икономичните и най-прахосническите институции

През 2004 година, ако разгледаме бюджетите на държавните институции забелязваме,че има институции, при които разходите са намалени значително, но има итакива, чиито разходи растат с огромни темпове в сравнение с 2003 година.Средното нарастване на разходите е почти 11%, като в абсолютна стойносттова представлява 560 милиона лева.

Най-пестеливите 8 институции имат бюджет, който е по-нисък или малко по-високот 2003 година. Това са:

· Комисия за регулиране на съобщенията – намаление с почти 20% на разходите
· Министерство на външните работи – намаление с 9%
· Държавна комисия за енергийно регулиране – намаление с почти 3%
· Министерство на околната среда – намаление с 2%
· Министерство на земеделието – 0.4% намаление
· Народно събрание – 0.1% намаление
· Конституционен съд – нарастване с 3%
· Министерство на отбраната – нарастване с 3.1%
Средното нарастване на разходите на осемте най-пестеливи институции е 0.8%.

Най-прахосническите институции имат значителен ръст на разходите. Среднотоим нарастване е над 20%, т.е. разходите нарастват 25 пъти по-бързо от нарастванетона разходите на най-пестеливите институции.

Какво би станало, ако всички институции бяха поне толкова пестеливи колкотоосемте най-пестеливи институции? Отговорът е 516 милиона лева спестени разходи.Тези средства са равни на половината от приходите от данъка върху доходите.Следователно, при по-благоразумно изразходване на средствата данъкът върхудоходите би могъл да се намали значително (до 10%) или пък осигуровкитеможеха да се намалят от 42.7% на 37%.

Ако всички институции бяха толкова ефективни в намалението на разходитеколкото Министерството на външните работи, което намалява разходите си с9%, биха могли да се спестят над 1 милиард лева. С тези средства осигуровкитеможеха да се намалят от 42.7% на 30% или данъкът върху доходите изцяло дасе премахне.

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.