Националната агенция за приходите

Word Format (Word Format)

На заседание Комисията по бюджет и финанси разгледа на второ четене законопроект за Националната агенция за приходите. На заседанието имаше дискусия относно проблема как да се определя допълнително материално стимулиране на служителите на агенцията. Народните представители приеха служителите на агенцията да имат право на допълнително стимулиране по условия и ред, определени от Управителния съвет на агенцията като то не може да е по-малко от 35 % от собствените приходи на агенцията. Собствените приходи се предвижда да бъдат 25 % от средствата, набрани от отчисления от допълнителните приходи от публични вземания, както и от невнесени задължителни осигурителни вноски (съгласно предвиждани в Преходните и заключителни разпоредби промени в Данъчния процесуален кодекс).

Много по-важен въпрос обаче е дали изобщо да има допълнително материално стимулиране на служителите в Агенцията. На практика ще се получи ситуация, при която през междинния период на функциониране на агенцията (тя ще функционира едновременно с данъчната администрация и НОИ), служителите няма да допринасят за увеличаване на събираемостта на държавните вземания, но затова пък ще бъдат стимулирани.

Както ИПИ вече коментира, стимулирането на служителите не означават непременно постигане на по-голяма ефективност на тези служители при изпълнение на техните задължения, дори напротив – в случая със служителите на Агенцията, те се стимулират за неизпълнение на задълженията им. Може да се каже, че наименованието Национална агенция за приходите звучи повече от оптимистично, по-реалистично е да се нарича агенция за разходите.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.