Зорница Славова

Зорница Славова е завършила бакалавърска и магистърска степен по специалност
„Макроикономика“ в УНСС. От 2007 г. е част от екипа на Института за пазарна икономика. Прави
изследвания и анализи предимно в сферата на образованието, социалната политика,
регионалното развитие, конкуренцията, пазара на труда. Автор е на статии в седмичния бюлетин
на ИПИ „Преглед на стопанската политика“, както и в редица печатни и електронни издания.