Петя Георгиева

Д-р Петя Георгиева е икономист във фондация „Институт за пазарна икономика“ от 2018 г. с интереси в областта на здравеопазването, образованието, публичните предприятия и фискалната политика.

Преди това е била главен експертен сътрудник във Фискалния съвет към Народното Събрание и държавен експерт в дирекция „Бюджет“ на Министерството на финансите. Автор е на редица икономически изследвания и анализи и е икономически сътрудник на Правната програма на Института. Завършила е международни икономически отношения в УНСС, доктор е по икономика от 2009 г. с тема на дисертационния труд „Прехвърляне на дейности (outsourcing) в международния бизнес“.