Лъчезар Богданов

Лъчезар Богданов е роден в София през 1976 г. Учи в Софийска математическа гимназия и Университета за национално и световно стопанство. Във фокуса на изследователската му работа са макроикономическата политика, публичните финанси, данъчната система и пазара на труда. Автор е на редица анализи, подкрепящи реформи и инициативи за увеличаване на икономическата свобода, премахване на регулации и подобряване на инвестиционния климат. Работил е като консултант по проекти за преструктуриране и подобряване на ефективността в публичния сектор в България и други страни от региона. През 2004 г. е един от създателите на изследователска и консултантска компания Индъстри Уоч. От юни 2019 г. е главен икономист в Института за пазарна икономика.