McKinsey за спестяванията, потреблението и държавните политики

 

В скорошно изследване на икономиката на САЩ консултантската компания McKinsey анализира фактори като спестяванията и потреблението в икономиката, намаляването на задлъжнялостта на домакинствата и държавните политики, насочени към стимулирането на икономически растеж.

Американското потребление съставлява приблизително 1/3 от световното БВП. Това трябва да се съпостави с факта, че само за периода от 2000 до 2007 домакинствата натрупват задлъжнялост в пъти по-големи размери от колкото в предходните 25 години. Задлъжнялостта на американските домакинства достига над 130-140% от техния дохода. От друга страна, спестяванията в американската икономика достигат най-ниските си нива през 2005 – 2006 г. в размер на около 0.7% от БВП.

През периода от 2000 до 2007 т.нар. "wealth effect" достига сумата от около 27 трилиона долара. Той се формира от непрекъснато покачващите се глобални финансови пазари и търгуемите активи. В този период притежаването и търгуването от страна на домакинствата на различни активи им дава възможност да харчат и заемат повече, дори и при факта, че спестяват все по-малко. След настъпването на финансовата криза това богатство се стопява приблизително два пъти – около 12-13 трилиона долара.

Ако не се наблюдава увеличение на дохода на домакинствата, то погасяването на натрупаните задължения може да се реализира посредством повече спестявания. За намаляването с 1 процентен пункт на съотношението дълг/доход са необходими около 1 процентен пункт повече спестявания.

На тази база анализаторите от McKinsey твърдят, че намаляването на общата задлъжнялост на САЩ зависи изключително много от увеличаването на дохода в икономиката. Без увеличаването на дохода в икономиката всеки процент пункт увеличение на спестявания ще доведе до 100 млрд.долара по-малко потребление в икономиката.

Един от основните изводи на изследването е, че политиките на правителствата в световен мащаб трябва да бъдат насочени към дългосрочни цели за постигане на по-висок икономически растеж. По този начин домакинстват ще могат да покриват задълженията си по дълга си, ще могат да спестяват и потребяват, което е една от основите за развитието на икономиките От тази гледна точка, ролята на държавите е да формират политики осигуряващи по-голяма продуктивност, по-голяма икономическа ефективност и повече спестявания.

Някои от насоките на подобен род политики в дългосрочен аспект е заместването в редица сфери на държавата с частен капитал – най-вече реформи в пенсионната и здравната системи. В допълнение на това, трябва да се подчертае че намаляването на преразпределението на доход в икономиката (през държавата) също е изключително важен момент в дългосрочната икономическа политика.


Свързани публикации.