Матрица за разправа с несътрудничещи на правителството неправителствени организации

„Винаги и неизбежно всеки подценява броя на глупавите индивиди в обществено обръщение.“

– Карло Чипола

 

Правителството и държавните органи предприемат толкова много тревожни инициативи на ден, че гражданите и техните организации не могат да реагират навреме, дори когато са пряко заинтересовани и потенциално засегнати от дадено деяние или начинание. Още по-малка е вероятността те да бъдат чути, защото към времето на реакцията всички са забравили предишната идиотия и коментират следващата.f

Понякога събитията съвпадат по чиста случайност.

Такава случайност е, струва ми се, и съвпадението на проверката на НАП в Българския Хелзинкски комитет (БХК) и появата на проекта за нов Наказателен кодекс (НК).  Налице е съчетание на обществено настроение със законодателна инициатива, което след време ще се превърне в политика, ако несъгласието не спре процеса в неговия зародиш.

Предисторията

БХК

е по традиция и обществена мисия критичен към езика на расовата и религиозна омраза, дискриминация и нацизъм. Разпалването им е наказуемо по НК. Но прокуратурата рядко се самосезира по такива поводи или, когато го прави, действията ѝ са избирателни. Може да се спори дали такова невнимание е нарочно. Но е очевидно, че анемичната обществена неприязън към проявите на нацизъм и стопански национализъм са от полза за техните явни и неосъзнати защитници.

В изпълнение на обществената си роля, БХК (и други организации с подобна тревога) изпращат сигнали до прокуратурата за случаи, които според тях заслужават внимание и съдържат достатъчно свидетелства за проверка и наказателен процес.

В отговор на подобна жалба, една от засегнатите организации решава да „отвърне на удара“ със средствата, предвидени в данъчния процесуален кодекс: сигнал за предполагаеми злоупотреби или пране на пари и проверка от НАП. НАП е веднага насреща и започва процесуални действия.

При това НАП не отчита, че: а) всички отчети на БХК са обществено достояние, б) организацията е в съответния регистър на министерството на правосъдието и в) собствени предишни проверки на отделни адвокати, водещи дела за човешки права и нарочени за проверка от подобни нацисти, не са дали никакъв резултат.

Обнадеждени от тази експедитивност, водачите на организациите, които вече трябва да са клиенти на прокуратурата, подготвят и подават сигнали до НАП за работещите в БХК.

Проектът на нов НК

се разработва от 2011 г. по инициатива на ГЕРБ. Въпреки достолепието на членовете на работната група, замисълът на много от промените е, предвид българската ситуация, неизбежно милиционерски и ченгесарски.

Че рано или късно такива идеи ще се появят, бе очевидно още когато по-предишното правителство и неговото мнозинство в парламента създадоха комисия за гражданско общество и медии. След това миналият парламент гласува с почти всеобщ ентусиазъм на първо четене закон, който приравняваше изискванията за публичност на частни организации на изискванията за онези, които изпълняват държавна или изборна длъжност. Междувременно стана ясно, че партиите от сегашното мнозинство от години се занимават с разпространение на слухове за неправителствени организации и личности чрез редовно подновяване на едни и същи внушения за „пропагандатори на чужди интереси“, „храненици на „американски фирми и фондации“, „легион медийни компаньонки, обслужващи чужди интереси“ и т.н. Това са така наречените „talking points“, които парламентаристи и приятелски медии с удоволствие и почти координирано използват. На това отгоре една от водещите личности в манипулирането на гражданското общество сега е председател на въпросната парламентарна комисия.

В тази обстановка се появява един текст на новия чл. 305, ал. 3, който гласи: „…български гражданин, който се постави в услуга на друга държава или на чужда организация, или на организация под чужд контрол, за да ѝ служи във вреда на Републиката, се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години“.

Почини за подражание

Почти всичко, което следва да се коментира по повод този текст, вече е казано от председателя на БХК и мой стар приятел Красимир Кънев.[1] Струва ми се обаче, че той не е прав да смята, че българският проект за НК е повече мракобесен от закона за неправителствените организации на Руската федерация от 2006 година.[2] От значение е практиката, а в България има хора, които от години мечтаят тя да бъде същата като в Русия и спрямо медиите, и спрямо неправителствените организации.

Това, което може да се очаква в България, е следното:

1. Ударът срещу БХК от страна на орган като НАП е символичен. След като една от водещите организации за граждански и човешки права е подложена на тормоз, организациите, които защитават такива фундаментални права като тези на собственост и свобода на съвестта, също ще станат обект на административно преследване.

2. Идеята, че по този начин могат да бъдат разколебани техните дарители – независимо дали са граждани или организации – ще се превърне в изкушение, на което други нацистки, ксенофобски, стопански-националистически и недемократични организации няма да могат да устоят. Иначе казано, примерът на организацията, подела кампанията срещу БХК, ще стане заразителен.

3. Няма начин термините „услуга на друга държава“, „чужда организация“ и „организация под чужд контрол“ да бъдат изчерпателно и непротиворечиво определени.  Затова законодателите ще потърсят изход в подхода, вече приложен в Русия от администрацията на Путин: списък на „благонадеждни“ организации от чужбина, увеличаване на бюджетните субсидии за приятелски на управляващите неправителствени организации, изискване не на традиционните годишни, а на по-чести периодични финансови отчети, административни наказания и глоби за „агентите на чуждестранни интереси“.

Разбира се, даже и да няма законови процедури и определения, винаги е възможно усърдни индивиди да опитват разправа с мислещите другояче съграждани.

 


[1] Виж: http://www.dw.de/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82/a-17350483.

[2] Виж историята на това законодателство в: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Fact%20Sheet_0.pdf .


Свързани публикации.