Кредитен регистър

В четвъртък официално беше представен обновеният Централен кредитен регистърна БНБ. Основната промяна е намаляване размера на кредитите, които банкитеса задължени да докладват в регистъра. Трябва да отбележим, че макар и позакъсняла,тази промяна в работата на регистъра е полезна. Интересно е, че наредбатаза регистъра е приета още през 1998 г., но до момента той фактически функционирашеединствено за нуждите на статистиката и работата на БНБ. Активизиранетона регистъра и привеждането му във вид, който позволява ползването му отбанките е провокирано най-вече от МВФ, който настояваше регистърът да заработина практика до септември тази година. Показателен е факта, че банките всеоще не могат ефективно да се организират за сътрудничество, което е от ползаза всички и разчитат за това на централната банка (която по презумция енадзорен орган).

В момента тече финалната фаза на създаване на частно кредитно бюро. Досеганамерение за участие в него за заявили няколко банки и небанкови институции.Резултатът от работата му ще е налице най-рано след няколко месеца, презкоито трябва да се събере информацията от участниците.

Сравнение между централния кредитен регистърна БНБ и частно кредитно бюро

 

Централен кредитен регистър

Частно кредитно бюро

Участници

Банки

Банки, лизингови компании, издатели на кредитни карти, фирми запотребителско кредитиране, телефонни оператори, фирми, предоставящи комуналниуслуги, търговски вериги, които продават стоки на изплащане и др.

Услуги

Справка за размер и брой на отпуснати кредити и състояние на кредита(обслужване)

q                  Справка за размер и брой на отпуснати кредити и състояние на кредита(обслужване)

q                  Услуги с добавена стойност като създаване на кредитен рейтинг

Вид информация, която се предоставя

Положителна и негативна

Уточнява се от участниците в бюрото –  положителна или негативна или двете

Формат на информацията, която може да се получава

Информацията е стандартизирана

По принцип каквато се предоставя от участника (положителна или негативнаили двете), такава може и да се ползва срещу заплащане

Форма на участие

Задължителна

Доброволна

Достъп до информацията

Само банки. В определени случаи в закона за банките е предвиденавъзможност (при съдебно решение например) достъп да имат държавни институции.

Освен участниците, които предоставят информация, достъп би могло дасе предостави и на частния бизнес (инвестиционни и застрахователни компании идр.)

Плащане за информацията

Плащане за подадена заявка за информация

q       Вноска за участиев регистъра

q       Плащане заподадена заявка за информация

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.