Кратки коментари

Субсидии, субсидии…

В резултат на европейските субсидии в Гърция са създадени много фирми,работещи само заради субсидиите, т.е. на загуба. Субсидиите обаче намалявати според “Дневник” “Врезултат десетки компютърни компании се видяха принудени да затворятврати.” В две поредни статии в Прегледа на стопанската политикаразгледахме ефектите от финансовата рамка на Европейския съюз и предложихмебългарското правителство да откаже участие в европейските фондове ида се концентрира върху пропазарните реформи, които ще осигурят просперитетна българските граждани:

Променя ли нещо финансоватарамка на Европейския съюз?
Финансовата рамка на Европейскиясъюз – продължение

 

Скъпа ли е професионалната армия?

През седмицата министърът на отбраната Николай Свинаров заяви, че професионалнатаармия е по-скъпа, но по-ефективна. Според изчисления на Института запазарна икономика, ако от 1 януари 2005 година се премине към професионалнаармия от 24 000 души, разходите за издръжка на армията ще бъдат около350 милиона лева (при 900 милиона лева бюджет на министерството на отбраната).Индиректните положителни ефекти за икономиката ще са над 1 милиард лева.За повече:

Няколко аргумента за професионалнаармия

 

Държавна = обществена телевизия?!?

На 25 февруари вечерта в едно забележително едностранчиво издание напредаването “Въпроси и отговори” (илюстриращо необществения характерна държавната телевизия БНТ) водещата на предаването заяви, че идеятаза приватизация на държавната телевизия е “смешна”. Въпреки това твърдение,позицията на Института за пазарна икономика е, че единственото решениена проблема с БНТ е приватизацията й. За повече:

Решението на проблема сБНТ

 

Защита на свободата с … регулации

Според председателя на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ПеткоНиколов промоциите на компаниите изкривяват пазарната среда и затовакомисията ще ги глобява за тази (съвсем нормална) практика. Според интернетстраницата на комисията тя е създадена да “защитава свободната стопанскаинициатива”. Излиза, че според КЗК промоциите не са свободна стопанскаинициатива. А според Института за пазарна икономика съществуването наКЗК е това, което противоречи на свободната стопанска инициатива. Заповече:

Алан Грийнспан и българскатакомисия за “защита” на конкуренцията

 


Свързани публикации.