Кратки коментари

В Унгария – професионална армия – а в България?

Правителството на Унгария взе решение за преминаване към изцяло професионалнаармия. Очаква се до ноември да се уволни последният донаборник, а прездекември армията вече ще бъде професионална. След промяната унгарскитевъоръжени сили ще наброяват 30 000 души. Според изследване на ИПИ всякагодина забавяне на преминаването към професионална армия в Българияструва около 150 милиона лева на българската икономика.

За повече:
Още веднъж за армията
Няколко аргумента запрофесионална армия

***

За някои конкуренция, а за адвокатите … монопол

С приемането на закона за адвокатурата парламентът продължи старатасоциалистическа традиция да дава на отделни професионални организациимонополна власт. Според закона адвокатите нямат право да се рекламират/което очевидно пречи на конкуренцията/ и нямат право да определят свободноцените, които предлагат /т.е. формира се законов картел, който пречина клиентите и на младите адвокати/. Освен това, само членовете на адвокатскатаколегия могат да са адвокати /а колегията очевидно има интерес да имапо-малко адвокати и по-малко конкуренция/ – чист пример за монопол /поАдам Смит/.

***

“Десен” протест на СДС срещу МВФ

СДС се обяви срещу няколко точки от споразумението с МВФ:

– премахване на добавката за прослужено време /кое е дясното в защитаванетона социалистически привилегии?/
– ограничаване на бюджетните разходи за заплати /може би е дясно даима повече държавни служители с високи заплати на гърба на данъкоплатците?/
– предсрочно изплащане на дълг към МВФ /може би не трябва да се изплащадълг точно към МВФ, но не е ли по-добре да се изплати дълг с паритеот фискалния резерв, отколкото те да се прахосат както винаги досега?/

***

Вместо реформи – нов фонд

След заседанието на Съвета за икономически растеж вицепремиерът Шулеваобяви отпускането на 26 милиона лева пари на данъкоплатците за създаванена нов държавен фонд, този път “Иновационен”. С други думи, продължавапрактиката правителството да взема пари от тези, които работят и печелят,и да ги дава на тези, които то смята, че трябва да получат. Ако привсяка идея за нов държавен фонд се намаляваха данъците с 1% досега данъцитев България щяха да са най-ниските в света и икономиката щеше да нараствас пъти по-бързо.

Коментар виж тук.

За подобни идеи в миналото виж:

Активната държава всвоя устрем: държавен инвестиционен фонд
Активната държавав своя устрем: държавен инвестиционен фонд (продължение)
Още размисли по законаза насърчаване на инвестициите в малки и средни предприятия

 

 


Свързани публикации.