конкурс за стажанти в ипи (НОЕМВРИ 2009 – ЯНУАРИ 2010)

 

КОНКУРС

за

стажанти

в

ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ИПИ обявява четвъртия за 2009 година конкурс за стажанти за периода  ноември 2009 – януари 2010 година.

Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:

 • 1) Моята представа за свободата
 • 2) Безработицата и ролята на държавата за повишаване на заетостта в България
 • 3) Предприемачество и икономическо развитие

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 1 200 думи.

Текстовете трябва да са форматирани по следния начин:

 • Шрифт – Times New Roman, 12
 • Междуредие – един ред

Есетата, заедно с кратка автобиография на български език, изпращайте до 23 октомври 2009 година на електронен адрес: zmanolova@ime.bg на вниманието на Зорница Манолова.

След като кандидатурите бъдат разгледани, одобрените кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща и повикани на интервю. Интервютата ще се провеждат в периода 28-30 октомври.

Какво предлагаме по време на стажа:

 • Работа в офиса на ИПИ
 • Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора
 • Стипендия
 • Препоръка при завършване на стажа

Изисквания към стажантите:

 • Очакваме кандидатите да могат да бъдат на разположение в офиса на ИПИ поне 3 работни дни в седмицата.
 • Завършен поне втори курс
 • Интерес към идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава.

Очакваме Вашите есета!


Свързани публикации.