КОНКУРС за стажанти в ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (май – юли 2010)

ИПИ обявява втория за 2010 година конкурс за стажанти за периода май – юли 2010 година.

Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:

1) Кои са според Вас трите най-важни мерки за по-бързото излизане на България от кризата?

2) Жива ли е „невидимата ръка” на пазара?

3) Приватизация в условията на криза – да или не?

 

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 1 200 думи.

Текстовете трябва да са форматирани по следния начин:

·          Шрифт – Times New Roman, 12

·          Междуредие – един ред

 

Есетата, заедно с кратка автобиография на български език, изпращайте до 25 април 2010 година на електронен адрес: [email protected] на вниманието на Зорница Славова.

След като кандидатурите бъдат разгледани, одобрените кандидати ще бъдат уведомени по електронната поща и поканени на интервю. Интервютата ще се провеждат в периода 28-30 април. Стажът започва на 3 май 2010 (понеделник).

 

Какво предлагаме по време на стажа:

·         Работа в офиса на ИПИ

·         Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора

·         Стипендия

·         Препоръка при завършване на стажа

 

Изисквания към стажантите:

·         Очакваме кандидатите да могат да бъдат на разположение в офиса на ИПИ поне 3 работни дни в седмицата.

·         Завършен поне втори курс

·         Интерес към идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава.

Очакваме Вашите есета!


Свързани публикации.