Колко струва прекръстването на площади?

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

По повод посрещането на главата на римокатолическата църква, столичният общински съвет реши да прекръсти площад „На свободата“ в площад „Йоан Павел Втори“. Този, на пръв поглед, маловажен акт има видими стопански ефекти:

1/ Всички граждани, които живеят на площада, и са посочили този адрес при издаване на документите си за самоличност, ще трябва да се срещнат с органите на МВР отново. Става въпрос за около 120 човека, които ще трябва да си извадят нови лични карти. Таксата за тази услуга е 10 лв. Освен паричния разход, тези хора ще загубят поне 4 часа работно време – веднъж за подаване на документи, и веднъж за получаване на новите.

2/ Фирмите, които са посочили адрес на площада като седалище, ще трябва да заявят промяната в съда по регистрацията. Промяната в обстоятелствата по фирмената регистрация отнемат време на скъпоплатени адвокати или управители, като в случая държавната такса не е същественият разход.

3/ Трудно може да се измери общият непряк стопански разход от промяната на наименованието на една улица или площад. Но със сигурност той включва допълнителен разход по разгласяване на промените, нови рекламни материали, допълнителни усилия на пощенски и куриерски служби, издаване на нови карти и планове.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.