Колко много са много полицаи?

Тази седмица министърът на вътрешните работи Михаил Миков обяви щатния състав на МВР – 63000 души. От общата бройка 47000 са полицаите, 8000 – пожарникарите, 5000 – работещите в администрацията и 3000 – в научно-практическите звена.

Досега нямаше достъп до тези данни, защото информацията се води класифицирана и следователно секретна. България е единствената страна в Европейския съюз, която крие щатната бройка в министерството. Какви са реалните причини затова? Разкриването на тази информация не може да доведе до каквато и да било опасност или да навреди на обществото. Единственото, което би могло да се случи е отворената възможност за сравнение. След като вече броят на хората, заети в МВР е известен, може, да направим връзката между количеството и качеството.

Най-голям дял представлява частта на полицейските служители – цели 47000 души.

В началото на тази година статистическата служба към Европейската комисия Евростат предостави данни за броя на полицаите в различни европейски държави. В таблицата по-долу е представена извадка на някои от тях. 

Брой на полицейските служители в някои европейски държави

Държава

Брой полицаи на 100 000 човека

Италия

552

Испания

481

Македония

480

Португалия

455

Турция

449

Чехия

449

Хърватия

445

Малта

433

Гърция

436

Словения

392

Франция

384

Белгия

371

Австрия

322

Люксембург

308

Ирландия

308

Германия

304

Великобритания

275

Естония

241

Швейцария

223

Холандия

216

Румъния

209

Норвегия

179

Финландия

158

Източник: Eurostat

В таблицата ясно се вижда разликата в щатни брой на полицейските служители в различните държави. В Италия на 100000 човека се падат по около 552 полицая, а във Финландия – около 158. В различните държави е различно и нивото на престъпност. Нормално ли е, ако има повече полицаи, престъпността да е по-малка?

В общия случай – да, но в България – не!

Според последните официални данни на Националния статистически институт в началото на тази година население на България е 7640238 човека. По проста сметка това означава, че на 100000 души от населението се падат 615 полицая. Сравнявайки с числеността в другите европейски държави, България има най-много полицейски служители на глава от населението.

Въпреки внушителната бройка, сами можем да преценим ефективността на работата им по броя на престъпниците броя на наказаните, в това число и постоянните показни убийства, корупцията и т.н.

Докладът за прилагането на закона и  за дейността  на  Прокуратурата  и  разследващите  органи  през 2007 г. е доказателство за ниската ефективност на органите на реда. На първо място това е броят на престъпленията, и на втора – разкриваемостта им. Въпреки, че броят на извършените престъпления намалява през изминалата година, той все още е върде голям като само престъпленията против собствеността са 963 на 100000 души.

Особено тревожна е тенденцията за разкриваемостта. През последните няколко години тя постоянно намалява като за 2007 г. стига до 52 %.

Източник: Доклад за прилагането на закона и  за дейността  на  Прокуратурата  и  разследващите  органи за 2007г.

Имайки предвид, че заплатите на полицаите се плащат от данъкоплатците, а резултатите са меко казано незадоволителни, има повод за недоволство.

Все пак можем да се радваме, че информацията вече не е секретна. Можем да се радваме на малко повече прозрачност. Можем да се радваме, че не сме единствените в целия ЕС, които не издаваха общия състав на вътрешното си министерство.   


Свързани публикации.