Кой представлява брокерите на недвижимите имоти


Съвсем нормално е всяка индустрия да има представителна организация, която да изразява нейните позиции, да я представлява при необходимост и да спомага за улесняване на работата и. В България, брокерите на недвижими имоти също имат своя организация – Национално сдружение „Недвижими имоти”. То е създадено през 1992 г. и както е посочено на Интернет страницата му: „Целта на Сдружението е да защитава интересите на посредниците в сделките с недвижими имоти, да унифицира критериите за работа и да обезпечи нормативното регламентиране на посредника в областта на недвижимите имоти”.

Поводът за настоящия коментар са наблюденията ни за не дотам ефективно представителство на Сдружението на интересите на бранша, както и неразбирането за важността на ролята, която Сдружението има в момента. Пазарът на недвижими имоти е огромен и въвлича милиони левове. От друга страна, покупката на имот е решаваща стъпка за много домакинства. Затова е много важно пазарът да бъде прозрачен, с адекватна и доколкото е възможна реална информация, и да има сигурност при сключване на сделките. Голяма част от тези изисквания зависят от законовата база в страната, както и от степента на изпълнение на договорите и гарантиране на правата на собственост. Въпреки това, представителна организация като Сдружението може да играе огромна роля на пазара, който много често е спекулативен.

Какво според нас трябва подобна организация да прави

  • Събира информация и я предоставя в определен формат за ползване от всеки заинтересован (свободно или срещу заплащане)

Вече многократно сме коментирали липсата на информация на пазара на недвижми имоти (виж тук и тук). В момента НСНИ изготвя тримесечен индекс за цените на имотите. Той обаче е толкова общ, че показва единствено тенденцията на пазара. Няма разбивка по вид имот (къща, апартамент, земя), вид строителство (панелно, тухлено, ЕПК), възраст на имота, изградената инфраструктура или пък местоположение. По информация пак от Интернет страницата на сдружението съставянето на индекса става въз основа на доброволно предоставяне на информация от членовете на сдружението, което означава, че фирмите не са задължени всеки период да предоставят информация. Тоест не е ясно всяко тримесечие на основата на какво количество данни се съставя индексът. Няма абсолютно никаква информация за методиката на изчисляване на индекса, нито точно кой го прави, което не допринася за неговата достоверност. Няма причини всичко около индекса да бъде ясно и прозрачно освен ако самите изготвящи не са сигурни, в това което правят.

  • Изготвя редовни анализи и прогнози за пазара

Анализите за пазара обикновено се правят като се комбинират два подхода. От една страна, се следят макроикономическите данни в страната (безработица, инвестиции, доходи, кредитна активност, спестявания и др.), както и специализираната информация за строителния бранш (бизнес климат в строителството, брой издадени разрешения по градове и видове сгради, инвестиции в строителството, цени на материали и разходи за труд и т.н). След това се използва информацията от самия пазар на недвижими имоти. Тя естествено се притежава от брокерите и фирмите за недвижими имоти и те най-достоверно могат да обобщят очакванията на участниците на пазара, както и да направят относително достоверна прогноза. До момента повечето наблюдатели на пазара се опитват да прилагат и двата подхода, но по-често това е не толкова успешно и имайки предвид спекулативния елемент на пазара често се случва да сме свидетели на изказвания, които всяват смут. За съжаление, има случаи, когато такива изказвания се правят и от представители на Сдружението. В медийни изяви те често с две думи изказват позиция и прогноза, която не се защитава и разяснява достатъчно сериозно и дори не е достъпна на страницата на организацията. Не става ясно въз основа на каква информация и с какви допускания се прогнозира дадено развитие.

  • Провежда курсове за обучение

На Интернет страницата на сдружението има информация за провеждането на няколко курса за обучение на брокери за английски език. Несъмнено това ще е от полза за тях, но колко ли по-добре щеше да има обучителни курсове за начина, по който трябва да се продава един имот – как да се представи, как най-добре да се подходи при различните клиенти, какви допълнителни услуги могат да се предлагат на клиентите и т.н. Повишаването на качеството на работа на брокерите ще окаже положително влияние върху сектора и много по-лесно ще го “изчисти” от некоректни посредници.

  • Осигурява форум за дискусии и обмен на информация

Осигуряване на място, където фирмите от бранша да обменят информация и опит е много важно за сектор, където всеки може да извършва такава дейност. Много от брокерите на имоти нямат офис, работят самостоятелно и за своя сметка от вкъщи и затова е важно да получават всякаква информация, свързана с работата си. В тази връзка елементарното изграждане на форум на страницата на Сдружението ще улесни диалога и комуникацията между участниците в бранша.

  • Публична кампания за предотвратяване на измами

Публикуване например на образци на договори, описване на процедурите по закон за придобиване на имот и т.н. Това би било от полза както за брокерите, така и за обикновените граждани, които за първи път ще извършват сделка с имот.

И накрая ще отбележим още нещо интересно. От април тази година НСНИ поддържа национален доброволен публичен регистър на физическите и юридически лица, извършващи операции с недвижими имоти. Странното е, че на страницата има поставен краен срок за включване в регистъра, след който документи няма да бъдат разглеждани. Как един толкова динамичен сектор, в който постоянно има движение и навлизане на нови участници може да поддържа регистър, който не се обновява?!

В заключение ще кажем, че е време НСНИ да разгледа по-сериозно ролята, която по стечение на обстоятелствата и/или поради липса на алтернативна структура трябва да изпълнява. Ако организацията иска да бъде представител на брокерите и наистина да подобри средата, в която се сключват сделки, то е необходимо да се вложат много повече усилия, знания и средства, отколкото в момента. Защото не е сериозно да се правят прогнози от хора, които го правят между другото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.