Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (25 – 29 април 2011)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Внесен за разглеждане на 20 април от Николай Пехливанов (ПГ на „Атака”)

·         Причини: Липса на концепция и стратегия за предназначението на земи и територии в дадена община

·         Цели: Отделните общини в страната да предприемат необходимите мерки и да изготвят устройствени планове

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента


Свързани публикации.