Кои от законопроектите, внесени през тази седмица в парламента, трябва да се разглеждат (19-22 декември 2011)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Внесен на 16.12.2011 от Министерски съвет

 

Причини: Необходимост от намаляване на здравния риск сред младите хора и непушачите.

Цели: Забрана на продажбата на енергийни напитки на непълнолетни; забрана на тютюнопушенето в закрити обществени места.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Ограничаването на свободния достъп на непълнолетни до енергийни напитки, както и забраната за тютюнопушене в част от закритите обществени места нарушават принципа на свободното разпореждане с частната собственост. Решението на тези проблеми не следва да се постига с налагане на подобни ограничения, а с по-добро разясняване на рисковете от консумацията на подобни продукти.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда от НС

 

*Петър Пенев е стажант в ИПИ.


Свързани публикации.