Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да бъдат разглеждани (18 – 22 юни 2012)

Законопроект за изменение на Закона за администрацията

Внесен на разглеждане на 15 юни 2012 г. от Министерски съвет

Причини: Продължаване на реформата в публичния сектор, свързана с по-справедлив и ефективен модел на възнаграждение.

Цели: Включване в обсега на съществуващата реформа на възнагражденията, получавани от държавни служители, които не са в сегашната регулация, и прекратяване на практиката на заплащане в публичния сектор, което не е обвързано с постигнати резултати.

Финансови средства: Не са предвидени в законопроекта. С оглед на целите може да се очаква намаление на средствата за заплати на държавни служители.

Резултати: Премахване на неефективността, породена от сегашната система на плащания без връзка с резултати.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разгледа от Парламента.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Внесен на 21 юни 2012г. от Христо Бисеров, Лютви Местан, Алиосман Имамов и др.

Причини: Възникналите проблеми при провеждането на последните президентски избори поради недостатъците в изборния кодекс.

Цели: Гарантиране на правото на глас на всеки гражданин, улесняване на целия процес, създаване на равнопоставеност между етносите в България, увеличаване на прозрачността на изборния процес, осъвременяване на практиките на ЦИК, както и засилване на контрола върху дейностите, свързани с изборите.

Финансови средства: Няма посочени в законопроекта

Резултати: Осигуряване на равни възможности на всички български граждани да упражняват правото си на глас, премахване на неуредиците, проявили се на миналите избори.

Съответствие с ЕС: Няма посочени в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва НЕ трябва да се разгледа в Парламента.


Свързани публикации.