Карти: Ученици по групи класове

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

В контекста на новото затваряне на училищата, на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на учениците между общините в страната за трите основни етапа – в началното (I-IV клас), прогимназиалното (V-VII клас) и гимназиалното (VIII-XII клас) образование.

 

|Интерактивна версия на картата|

Всички общини в страната имат поне едно училище, което предлага начално образование, като най-малко ученици в учебната 2019/20 г. има в Макреш (8), Ковачевци (10) и Георги Дамяново (15). Обратно, най-голямото струпване на ученици между първи и четвърти клас има в столицата (49 хиляди), Пловдив и Варна (по 13 хиляди). Сходно е разпределението и в прогимназиалната фаза, като с най-малко ученици при нея е Ковачевци (9), следвана от Георги Дамяново (12). С под 100 ученика в тази фаза са 34 общини, а с над 1000 – 47.

Данните за броя на учениците в начален етап може да се използва и за приблизителна оценка на домакинствата в общината, на които ще се наложи да осигурят грижа за децата и потенциално да не могат да работят присъствено в този период.

Що се отнася до гимназиите, има 52 общини, в които такива отсъстват. Това са или малки и географски отдалечени общини, или пък група общини, които заобикалят голям икономически център и съответно ползват гимназиалното образование в него. Вторият тип разпределение е особено видим в клъстерите от общини около Пловдив, Варна, Плевен и Видин. И при тази група класове най-голямо струпване има в София (31 хиляди ученици), а най-малко гимназисти има в Девня (4), Калояново (8) и Минерални бани (9).


Свързани публикации.