Карти: Приходи от износ

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

Тази седмица на „265 истории за икономика” ви представяме приходите на нефинансовите предприятия от износ по общини за 2018 г. Индикаторът е показателен от една страна за връзките на общинските икономики с международните пазари, от друга – за възможностите на местните износители

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

Претеглени спрямо населението, най-висока левова равностойност на приходите от износ имат малки общини с подчертано индустриален фокус. На първо място се нарежда Девня, с 81 хиляди лева на човек от населението, а на второ – Марица, с почти два пъти по-малко – 41 хиляди, а Божурище е близо зад нея, с 40 хиляди лева на човек от населението. Повечето общини са с приходи от износ под 5000 лева на човек, а в 55 от тях такива липсват, или данните са конфиденциални заради присъствието на един голям износител. Сред големите градове по този показател най-добре се представя Бургас (24 хиляди лева на човек), следван от столицата (21 хиляди) и Русе (13 хиляди).

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

Очаквано, общият обем на приходите от износ зависят най-вече от размера на регионалната икономика. По тази причина, София има почти шест пъти по-големи приходи от износ след втората община Бургас – 28,4 милиарда срещу 5,1 милиарда лева през 2018 г. По-малките индустриални икономики обаче също постигат значително високи резултати – след първите пет се нареждат Петрич (1,3 милиарда лева), Марица (1,3 милиарда) и Ботевград (1,1 милиарда). Същевременно, 149 общини са с под 100 милиона лева приходи от износ.


Свързани публикации.