Карти: Нефинансовите предприятия намаляват в туристическите райони

Тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме разпределението на нефинансовите предприятия в общините в България през 2020 г. В абсолютно изражение индикаторът насочва къде е струпана икономическата активност в страната, особено малките предприятия, каквито са почти всички активни фирми в страната. Претеглен на човек от населението пък броят на компаниите е белег за местната предприемаческа активност.

Интерактивна версия на картата: https://265obshtini.bg/map/213 

Очаквано, през 2020 г. повечето нефинансови предприятия в страната са съсредоточени във водещите икономически центрове – над 122 хиляди (или над ¼ от всички в България) са струпани в столицата, 28 хиляди във Варна и 26 хиляди в Пловдив. Сред общините с над 10 хиляди фирми е и Бургас, над 1000 регистрирани предприятия има в общо 56 общини, а с под 100 са цели 32.  На дъното на класацията са най-малките общински икономики в страната – Трекляно с едва 12 нефинансови предприятия и Бойница с 13.

Тенденцията в годината на пандемия е към намаляване на броя на активните нефинансови предприятия в повечето части на страната, като спад има в 169 общини, най-видим в Несебър (-1105 предприятия спрямо 2019 г.), Варна (-953) и столицата (-776). Ръст в броя на предприятията през 2020 г. има най-вече в общините в индустриалната периферия на София и Пловдив.

Интерактивна версия на картата: https://265obshtini.bg/map/214 

По-интересно е обаче разпределението на фирмите спрямо броя на населението. Въпреки значителните спадове през 2020 г. водещите общини по брой на нефинансовите предприятия на 1000 души от населението са струпани в Южното Черноморие – Несебър е с цели 144 фирми/1000 души, Приморско със 129, варненска Бяла – със 98, а в челната петица се нареждат и Петрич (102 на хиляда) и Банско (97 на хиляда). Тази концентрация до голяма степен се обяснява с доминиращата роля на туризма и свързаната с това гъстота както на места за настаняване, така и на други бизнеси, свързани с туристическата дейност – ресторанти, барове и др. под. Във водещите икономически центрове относителният брой на фирмите варира в диапазона 70-90 на 1000 души, като в столицата той е 93, практически непроменен спрямо предишната година. На дъното отново са малки общини с изостанало икономическо развитие, с между 10 и 20 нефинансови предприятия на 1000 души.

Кризисната 2020 г. беше белязана от значителен спад в новорегистрираните фирми, особено в периодите на локдаун. Тази слаба предприемаческа активност, съчетана със зачестили фалити се  е отразила и в  спад в броя на фирмите, особено в регионите, най-сериозно засегнати от кризата.


Свързани публикации.