(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-M5C87P2');

Какво следва от промяната в конституцията

Днес Народното събрание прие с голямо мнозинство от присъстващите поправките в конституцията. Една от тях е свързана с възможността общините да определят размера на местните данъци и такси. По-конкретно, една от промените дава правомощия на общините да могат да решават какви да са размерите на местните данъци. В момента те са следните:

– данък върху недвижимите имоти;

– данък върху наследствата;

– данък върху даренията;

– данък при възмездно придобиване на имущество;

– данък върху превозните средства;

Изброените данъци се определят със закон от Народното събрание. Приходите от тях не са значителни, въпреки нарастването на цените на имотите в определени места. Следващата стъпка, произтичаща от тази промяна, е изготвянето на закон (или поправката на съществуващ) в срок от 6 месеца, считано от днес, който да разпише тази промяна по-подробно.

Какви са вариантите:

– Може да се определят минимални и максимални ставки по различните данъци – те ще се определят по усмотрение на Министерство на финансите и не е сигурно какъв подход ще бъде избран. Ако разликата между тях е минимална, то едва ли ще има голям ефект върху конкуренцията между общините. Този вариант за сега е най-вероятен, имайки предвид ненужната предпазливост и недоверие към общинските власти. Подходът на правителството е много консервативен и има голяма вероятност да сме свидетели на подобно решение.

– Има вариант да се определи само максимална ставка на данъците – това е приемливо първоначално решение, което обаче трябва да бъде временно, с тенденция за премахване на ограничението.

– Възможно е и да се постави единствено минимална ставка за местните данъци, което на практика ще опорочи цялата идея за прехвърляне на повече правомощия на общините. Това на практика ще означава, че тези общински съвети, които са убедени, че ниските данъци привличат бизнеса и гражданите, няма да имат възможност да управляват местната икономика. Надяваме се, че този вариант няма да надделее при обсъждането на промените.

В допълнение трябва да посочим и пропуснатата възможност за реална промяна на ситуацията, а именно, добавяне в списъка на местните данъци и на някой от републиканските данъци – данък печалба или данък върху личните доходи. Ако приходите от тях остават в съответната община, тя ще има значително повече приходи от момента и ще може да провежда активна политика за да увеличи тези приходи.

 


Свързани публикации.