Какво се случи в Парламента през месец октомври?

Според Закона за нормативните актове, за да се разгледа изобщо проект на нормативен акт, той трябва да е придружен с мотиви. В тях задължително трябва да бъдат включени:

  • причините, които налагат приемането;
  • целите, които се поставят;
  • финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
  • очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;
  • анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

ИПИ прегледа внесените проекти в Народното събрание за периода 01 октомври – 31 октомври 2012 г.

Какво се случи в Парламента?

В Народното събрание бяха внесени 20 законопроекта. Равносметката е следната:

  • 6 законопроекта могат да се разглеждат в Народното събрание. В мотивите на 6 от тях са посочени конкретните причини, цели, очаквани резултати и евентуалното им приемане няма да доведе до харчене на допълнителни бюджетни средства.
  • 12 законопроекта не би трябвало изобщо да се разглеждат. В мотивите или изобщо не се съдържа оценка и предложение откъде ще дойде допълнителното финансиране, или какви са причините, целите и очакваните резултати от конкретния законопроект.
  • 2 законопроекта не са разглеждани в рамките на тази публикация поради тяхната специфика. Това са Законопроектът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. и Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Като обща тенденция при внесените законопроекти през м. октомври 2012 можем да отличим липса на качествена аргументация за предложените промени. Повечето законопроекти не предлагат съответствия с Европейски директиви, нито необходимата информация по отношение на финансовите обезпечения и резултатите, до които ще доведат промените в нормативните актове.

Подробна информация за всеки един от прегледаните законопроекти можете да намерите тук.

 

*Авторът е стажант в ИПИ.


Свързани публикации.