Какво прави държавата на пазара на месни продукти?

Какво прави държавата на пазара на месни продукти – установява ясни правила или прави бизнес? Този въпрос е неизбежен, имайки предвид събитията през последните месеци. Всичко започна със създаването на новия стандарт „Стара планина”, който има за цел да удостовери високото качество на месните продукти. Този стандарт не е задължителен по своя характер, тоест не е регулация на пазара на месни продукти. Въпреки това говорим за стандарт, въведен и подкрепян от държавния апарат, което дава известно предимство на тези продукти. 

Рекламното време на продуктите с надпис „Стара планина” е неограничено, като почти цялото правителство се занимава с него във всякакви медии по всяко време. Вече всички знаем, че тези продукти ще са по-скъпи (защото са истински!) и че българинът се избива, за да си ги купи. Остава впечатлението, че всички коментари са не толкова за правилата на месния пазар, а по-скоро реклама на определени продукти.

Малко след новото явление на месния пазар последва и акция „Дупетата”. Резултатът от акцията е забрана за вноса на определени месни продукти, очевидно на по-евтини такива. Самата забрана е повече от странна – хванахме едни негодни месни продукти внос и затова забраняваме всичкия внос на точно такива продукти (!?). Ако има нещо нередно с какъвто и да е било продукт, то нека бъде конфискуван, но да се налагат забрани за внос е просто безумно – тук не говорим за безопасност, а за чист протекционизъм и то на пазар, на който държавата наскоро е влязла индиректно с поставянето на нов стандарт. Интерпретации много, но определено тази забрана е нов импулс за „истинското” месо, тоест това с надпис „Стара планина”.

Прави впечатление и реториката, с която се случва всичко това – липсват всякакви аргументи, но за сметка на това има много лоши хора. Общественият дебат тече горе-долу така:

Защо се въвежда стандарта? – защото ядем гадости и лоши хора печелят от това!

Защо забранявате вноса? – защото внасят гадости, лъжат ни и печелят от това!

Как отговаряте на критиките за забраната на вноса? – какви критики, вижте че разбиха колата на човека да го сплашат, това са престъпници, уведомете премиера!

И все пак, какви са аргументите ви? – няма вече да ядем изрезките на Европа, ние сме горди и ще ядем истинско месо „Стара планина”!

С всичките тези случки и с тази риторика пак се връщаме към въпроса в началото: Какво прави държавата на пазара на месни продукти – установява ясни правила или прави бизнес?


Свързани публикации.