Как нещата се случват в икономиката

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На последното заседание на Комисията по бюджет и финанси на Парламента през седмицата бе отделено значително време и внимание на въпроса дали на банките и инвестиционните посредници е разрешено със закон да търгуват с държавни ценни книжа (ДЦК). В Закона за публично предлагане на ценни книжа е упоменато, че тези пазарни субекти са правоспособни да извършват сделки с ценни книжа, но депутатите от комисията и представителите на Министерството на финансите и на БНБ изразиха безпокойство, че след като в нормативния документ изрично не са споменати сделки с ДЦК, според настоящото законодателство последните се извършват „незаконно от стопанските субекти“. В крайна сметка се реши, че за да „възтържествува правния мир“ е необходимо включване на понятието ДЦК, като допълнително ще се реши точно под каква форма и в кой нормативен документ.Коментар:1/ В парламента продължава да битува мнението, че всичко, което не е изрично разрешено, е забранено. Освен това се счита, че икономически отношения между субекти не могат да възникнат, ако не бъдат регламентирани със закон. Тогава възниква въпросът възможно ли е описването на всички случаи и възможности, и въобще необходимо ли е да се прави това?2/ Ако тази парадигма беше вярна, защо капиталовият пазар не се развива при положение, че правната рамка е изградена и предпоставките са налице? Може би, защото, ако за дадена стока или услуга не съществува търсене или предлагане, каквито и правни норми да се въвеждат, регламентирайки формата и начина на търговия, сделките просто не се случват.3/ Част от пазарните отношения се регулират от само себе си. В конкретния случай държавата, като емитент, предлага ценни книжа на пазара и заинтересованите инвеститори купуват. По никакъв начин това няма да се промени, ако понятието ДЦК се допълни към Закона за банките например.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.