Извънпарламентарният хор с песен за правосъдие

 В началото на март 2021 г. представихме анализ относно нерешените проблеми с независимостта на българския съд и отчетността на прокуратурата. Представеното от нас изследване може да послужи на политическите партии и коалиции за един аргументиран предизборен дебат.

В петъците до парламентарните избори правим критичен прочит на предизборните програми на основните кандидати за представителство в 45-тото Народно събрание в областта на правосъдието и борбата с корупцията. Вярваме, че с това си начинание ще бъдем в помощ на българските граждани при упражняване на избирателните им права. Първият ни коментар представи общ поглед. Вторият коментар разгледа предложенията на ГЕРБ. Днес, освен с настоящата статия,  продължаваме и с преглед на програмите на ДПС, БСП и ВМРО.

 

Анализът на предизборните програми на извънпарламентарните партии с прогнозируем шанс за представителство в 45-тото Народно събрание (НС) показва по-сериозно отношение към написаното от тях за разлика от представените в 44-я парламент. Разбира се, тук основният въпрос е с какви политически ходове обещаното би станало изпълнимо, когато събираш малко над бариерата за влизане в парламента или малко над десетте процента. Длъжни сме да отбележим, че зад новите политически образувания стоят и разпознаваеми от предишни управленски формати лица и това не им дава право да се афишират като необременени от властта, какъвто е случаят с Мая Манoлова и Атанас Атанасов. 

Има такъв народ

От партията начело със Слави Трифонов обещаното засяга основните проблеми в областта на съда и прокуратурата като е кратко представено и срочно обвързано в няколко направления:

  • относно устройството на Висшия съдебен съвет (ВСС) – на практика се предвижда разделянето му на два отделни органа за прокурори и съдии, като в съдийския следва премахване на квотата на Народното събрание и прокуратурата. С такъв тип действие би се постигнал стандартът въпросите на съдиите да се решават от съдии. На практика обаче е необходимо, макар и миноритарно,  в самия съдийски съвет да има и външно за професията им представителство, за да бъде избегнато самоизолирането на тази система. Този риск остава неотчетен от „Има такъв народ“ при все, че е широко известен вече не само в правните среди;
  • относно Прокуратурата – заложено е извеждането ѝ от съдебната власт в изцяло отделен независим орган и създаване на прокурорски съвет. Актовете на прокуратурата следва да подлежат на съдебен контрол. Главният прокурор ще бъде избиран пряко от населението, а освобождаването му трябва да бъде обвързано с „работещ механизъм за прекратяване на правомощията му” – конкретно какъв не е изяснено;
  • относно съда – и тук е осъзнат огромният принос за българското общество на специализираното правосъдие и прокуратура и поради това от „Има такъв народ“, наред с БСП и „Демократична България“, предлагат закриването им. С оглед отделянето на кариерните въпроси на съдиите в отделен съвет промяна е заложена и в начина на избор на председателите на ВКС и ВАС.

Като цяло в платформата на „Има такъв народ“ са налични предложения, които са обвързани с основните дефицити на българските съд и прокуратура и се предлагат прилични решения. Но като че ли над това ново политическо образувание тегнат обещания от шоуменския период, които нямат адекватно нормативно покритие. И ако Слави и сценаристите не се разделят с някои налудничави идеи биха били доста вредни за крехките демократични достижения в България.

Демократична България

Може би това е коалицията, подготвила най-задълбочена предизборна програма в областта на правосъдието и борбата с корупцията. Но няма как и да е иначе след като единият от партньорите „Да, България“ възникна именно като прореформистка за правосъдието партия. Всяка от мерките е разгледана с оглед на идентифицирания проблем, предложени са краткосрочни и средносрочни решения като вместо стремеж за свръх нормативна регулация се предлага дерегулация по отделни сектори.

Основните предложения се свеждат до:

  • ВСС и устройството на съда: „Радикална съдебна реформа, гарантираща независимо и справедливо правосъдие, като се реформира Висшият съдебен съвет, който да остане административен и кадрови орган само за съдиите.”. По този начин от ДБ предвиждат пряко изпълнение на многогодишните и станали и многобройни препоръки към устройството на съдебната власт в България. Председателите на ВКС и ВАС, според ДБ, би следвало да се предлагат от общите събрания на съдиите на двете съдилища и да са действащи съдии в съответния съд към момента на избора като по този начин се предотврати спускането на заслужили политически дейци на ключови постове. И в тази платформа специализираните съдилища и прокуратура подлежат на закриване. КПКОНПИ по сегашния ѝ модел следва да бъде също ликвидирана;
  • прокуратурата и главния прокурор – самостоятелен Прокурорски съвет, доминиран от представителите на парламентарната (обществената) квота като гаранция срещу концентрацията на власт в институцията на главния прокурор. Мандатът на ГП, от своя страна, следва да бъде намален от 7 на 5 години, а изборът и освобождаването му се уреждат като процедури, гласувани с квалифицирано мнозинство от Народното събрание при участие и на Конституционния съд или президента.

Идеите на Демократична България показват желание да се въвлекат максимално широк кръг институции, за да се преодолее настоящият модел, при който силно мнозинство в НС или силни скрити мнозинства държат съдебната власт в зависимост. Безпристрастността изисква обаче да припомним, че единият от партньорите в коалицията, а именно ДСБ, не е останал пасивен през годините в парламентарните скрити договорки. Кариерата на Филчев като главен прокурор може да тежи на създателите на ДСБ. В процедурата за избор на инспектори в ИВСС през 2012 г. от 41-вото Народно събрание ДСБ, като елемент от Синята коалиция, взе участие не само в гласуването, но и в разпределението.

Изправи се! Мутри вън!

На тази коалиция не ѝ липсва също устрем за радикални преустройства на законово и конституционно ниво относно съдебната власт. И тук актовете на прокуратурата следва да бъдат съдебно обжалваеми що се отнася до постановленията за привличане в качеството на обвиняем и на отказите да се образува наказателно производство. Спец-правосъдието отново е предвидено за закриване. Отличителното е, че Мая Манолова и Отровното дуо си поставят за цел предсрочното освобождаване на настоящия главен прокурор и прекратяване мандата на ВСС. Безспорно едно такова действие би било повече от полезно. В по-дългосрочен план отново ВСС следва да бъде преформатиран като да се засили съдийското самоуправление и повиши отчетността на прокуратурата.

В заключение

Част от мерките и на трите партии –  „Изправи се! Мутри вън“, „Демократична България“ и „Има такъв народ“ се родеят помежду си. Това по-скоро ги заявява като партньори дали в управленски, дали в опозиционен план – изборните резултати ще покажат. Идеите им обаче изискват не само надскачане на 4-процентовата бариера за влизане в НС, а висока коалиционна култура в парламента по базисни реформаторски въпроси, тъй като те са изпълними само при високи надпартийни мнозинства. Дали избирателите на тези три партии са готови за такова политическо поведение предстои да видим, а ако нямат волята да поощрят избраниците си, то биха ги лишили от активна политическа дейност.

 

Наблюдението и коментарът на предложенията на политическите партии и коалиции в област правосъдие е подкрепено от Фондация за свободата Фридрих Науман.


Свързани публикации.