ИПИ за европейските пари

Сбърканата логика на европейското финансиране изначално поставя проблеми, част от които се проявяват вече и в България. Това разбира се не означава, че не сме си виновни сами. Напротив, корупцията е повсеместна, бюрокрацията – всеядна, а опитите на немалко субекти в обществото да живеят на наш гръб или на този на европейския данъкоплатец са всекидневни, упорити и нестихващи.

Европейските пари променят стимулите на хората, предизвикват огромни административни разходи и в крайна сметка изместват фокуса ни от важните неща.

В следващите коментари защитаваме няколко тези, а именно:

  • европейските пари са само малка част от средствата, които българското правителство ще похарчи условно през тази година
  • европейските пари имат алтернативи, които трябва сериозно да се разгледат
  • поддържаме аргумента, че парите са един от инструментите да се натиска за реформи в България, но считаме за валиден и аргументът, че повечето пари (независимо дали от ЕС или данъци) водят до корупция и затова правителството не трябва да има на разположение значителни финанси, включително и европейски средства
  • има реални примери за негативните ефекти от европейското финансиране, които са аргумент то да се ограничи значително

С риск да бъдем обвинени в крайна позиция, която не защитава България ще продължаваме да твърдим, че до момента лично ние сме свидетели на това как европейското финансиране изважда най-лошите практики и нетните резултати често са негативни.

 


Свързани публикации.