ИПИ с две международни награди

На 05 декември 2007 година на официална церемония в Лондон Институтът за пазарна икономика получи две награди „Златен чадър" на Стокхолмската мрежа. На връчването в Националния либерален клуб присъстваха повече от 100 представители на членовете на мрежата от над 40 страни по света – от Азербайджан до Исландия. Събитието събра също така политици, журналисти и представители на бизнеса.

Наградите на ИПИ са в категориите:

Мозъчен тръст на годината – за разпространението на идеите за свободен пазар и личен избор в Европа.

Наградата беше връчена от д-р Ян Чарногурски, бивш министър-председател на Словакия.

 

 

 

 

 

 

 

Медия – за успешната работа на Институт за пазарна икономика с медиите и популяризиране на идеите чрез различните информационни формати.

Наградата беше връчена на Димитър Чобанов, главен икономист в ИПИ, от Джон Фънд от Уол Стрийт Джърнъл.

 

 

 

 

 

 

 

За нас е чест да приемем това признание.

Вече четиринадесет години с много усилия и жертви поддържаме и защитаваме идеите за стопанската свобода и се опитваме да ограничим нивото на правителствена намеса в икономиката и живота на хората.

Вярваме, че тези награди са признание за усилената и експертна работа на Института и на професионализма на екипа ни. Искаме да изразим искрената си благодарност на д-р Красен Станчев, изпълнителен директор на ИПИ (1993-2006), който неуморно работи за разпространението на идеите за стопанска и лична свобода. Благодарности изказваме и на членовете на управителния съвет на ИПИ през годините, които подкрепят работата ни неуморно.

Уверени сме, че това признание се дължи и на факта, че в България има мозъчни центрове и хора, които са поддръжници на свободата и са готови да защитават идеите си независимо от обстоятелствата.

Считаме, че наградите са признание и за независимостта на ИПИ и неговото присъствие в публичното пространство, тъй като винаги сме се стремили да правим всичко възможно да информираме общественото мнение за това какво мислим и какво предлагаме. Разбирането ни, че трябва да сме отворени към медиите и хората е в основата на нашата работа и основание да изискваме същото от всички.

Накрая вярваме, че тази награда показва, че развитието на гражданското общество не се разбира единствено като благотворителност, но и като натрупване на идеи, които облагодетелстват всички.

Наградите са предизвикателство пред екипа на ИПИ да продължи и разшири дейността си защитавайки ценностите и принципите на конкуренция, минимална държавна намеса и възможност за личен свободен избор.

Благодарим на всички, които подкрепят ИПИ през годините и активно участват с предложения и критики към работата и идеите ни.

Голям принос за получаването на наградите имат и медиите в България, които през всичките години тясно сътрудничат на ИПИ в разпространението на идеите за свободен пазар и избор.

Светла Костадинова

изпълнителен директор, ИПИ

07 Декември 2007 г.

 

Останалите наградени са:

Най-добър мозъчен тръст от новите икономики – Асоциация Свободни умове, Азербайджан

Значителен принос за разпространение на идеите за свободен пазар – Хосе Пинера, бивш секретар в областта на труда и социалното осигуряване в Чили

Най-добър нов мозъчен тръст – Европейски център за международна политическа икономика, Брюксел

Личност на годината – проф. Атила Яла, политически анализатор и президент на Асоциацията за либерално мислене в Турция

Интернет награда – Институт за икономически и социални изследвания, Словакия

Най-добър анализ – Институт Бруно Леони, Италия

Награда за иновацияАлианс на данъкоплатците, Лондон

 

***

Стокхолмската мрежа (СМ) е водещ паневропейски мозъчен тръст, установен в Лондон, който представлява своеобразен „чадър" на пазарно ориентираните институти в Европа. В него членуват повече от 130 организации. Основател и директор е Хелън Дисни. СМ и нейните членове публикуват стотици изследвания и анализи, които заедно с многобройните медийни изяви, конференции и срещи спомагат на мрежата да влияе на милиони европейци всяка година.

Основните цели на мрежата включват:

  • Подобряване на европейското благосъстояние и създаване на по-гъвкав пазар на труда
  • Модернизиране на европейската пенсионна система
  • Реформи в здравеопазването
  • Организиране и подкрепа на дебати и дискусии за правата на интелектуалната собственост като импулс за иновации и развитие на нови знания
  • Реформи на европейските пазари за намиране на баланс между икономическия растеж и околната среда

Изтъкват се ползите от глобализацията, търговията и конкуренцията и се толерират идеите за свободни пазари и институции.

Понастоящем Стокхолмската мрежа има три програми: Програма за здравеопазването и благосъстоянието; Програма за интелектуалната собственост и конкуренцията и Програма за екологията и енергията. Всяка от тези програми е разработена, за да помага на Мрежата в търсенето на практически пазарноориентирани решения на проблемите, пред които са изправени европейците.

 

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е първият независим икономически изследователски институт в България създаден през 1993 г. Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона са изправят. Целите на ИПИ са да предоставя независима оценка и анализ на политиката на правителството, както и да служи като трибуна за обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели по различни въпроси.

 


Свързани публикации.