Нова книга на ИПИ: Бедността в България

В рамките на две години екипът на ИПИ фокусира големи усилия върху изследване на проблемите на бедността и неравенството в България, пречупени през призмата на образованието и заетостта. Водещият ни мотив за това начинание беше по-доброто разбиране на факторите за бедността и неравенство, провеждането на по-качествен и отворен разговор за бедността в рамките на експертната общност и не на последно място – насочване на вниманието към работещите политики за покачването на доходите в страната.

В началото на това издание са изведени препоръки към публичните политики, които са резултат от аналитичната работа и множеството формални и неформални срещи и дискусии, проведени от ИПИ. Първите глави засягат методологическите въпроси около данните за бедността и неравенството и представят детайлно рисковете групи и различните разрези на бедността. След тях са представени аналитичните материали, свързани със социалното подпомагане и т. нар. капан на безработицата. Включени са и два материала за връзките между образованието и пазара на труда, в т.ч. текст, насочен конкретно към предизвикателствата пред професионалното образование. Накрая са представени някои фокуси върху младежката безработица и влиянието на минималната заплата върху заетостта в страната.

Екипът на ИПИ изказва искрени благодарности към всички експерти, които се включиха активно в работата на неформалните групи и регионалния съвет към проекта. Специално благодарим на колегите от Националния статистически институт, които ни подкрепиха от самото начало, предоставиха достъп до множество данни и помогнаха в изчистването на всякакви методологически въпроси по тяхното пълно разбиране и последвала обработка. Всички евентуални грешки и пропуски в това издание са по вина на авторите.

Далеч не всички материали от работата ни са това издание. Повече информация, в т.ч. докладите, данните и инфографиките, могат да бъдат намерени на посветения сайт „Бедността в България“ – www.bednostbg.info

Настоящето издание стана възможно благодарение на проекта на ИПИ „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността“ (2014-2016 г.), финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Екипът на ИПИ

Пълният текст на книгата е достъпен ТУК

 


Свързани публикации.