ИПИ ОТГОВАРЯ (бр.412)

 

Въпрос

Здравейте,

Как бихте оценили перспективата за развитието (възстановяването) на  капиталовия пазар у нас през тази година или в по-далечна перспектива (2-3 години) в контекста на всички икономически фактори, които действат в момента?

Поздрави,

Васил Донев

Отговор

До края на тази година не е реално да се очаква възстановяване на капиталовия пазар, например връщане до нивата от преди половин година или дори от преди три месеца. Оптимистичният сценарий за този краткосрочен период е запазване на сегашните нива, но той е по-малко вероятен, отколкото по-нататъшната обезценка на акциите и достигането на нови дъна. Очакванията на някои борсови анализатори са дори за SOFIX от 80 пункта (в момента е 275). За следващите 2 или 3 години, е трудно да се направи прогноза предвид големия брой фактори, които са от значение за капиталовите пазари, съответно тяхната предвидимост.

Можем да разделим движещите сили на българския капиталов пазар на външни и вътрешни, като разбира се това деление е условно предвид факта, че вътрешните условия влияят притока на капитали от чужбина (но не на 100%), както и, че под влияние на външни импулси, реалното поведение и състояние на българските компании може да се изменя, например активизиране на публичните предлагания, набирането на капитал през борсата и възможността за повече инвестиции.

1. Вътрешни фактори

1.1. Икономически

Част от последните данни за динамиката в реалния сектор в България не са положителни: през декември 2008 г., показателят доверие в промишлеността се понижава с 6,4 пункта спрямо предходния месец, потребителското доверие спада почти през цялата 2008 г., промишленото производство, както и приходите от продажби в търговията на дребно също намаляват. Предвид факта, че в момента все още се изпълняват и договори от предходни периоди, вкл. за износ и някои от тях вероятно няма да бъдат подновени заради финансовата и реална криза, много е вероятно тези основни показатели да са още по-негативни за първото полугодие на 2009 и дори за цялата година. Част от ефектите вече са налице – спряно или намалено производство и освободени работници – и това няма как да не се отрази и на други субекти в икономиката.

Все пак, от гледна точка на капиталовия пазар в България, влиянието на икономическите данни от реалния сектор не трябва да се абсолютизира – намалението на основните индекси със 60, 70, 80% през последната година не беше предходено от същото намаление в продажбите и печалбите на компаниите, както и прирастът на пазара с 90-100% през предходните години не беше съпроводен с нарастване стойността на активите на компаниите с подобен процент.

1.2. Административно-организационни

В няколко направления "управлението" на реалностите на фондовата борса могат да бъдат подобрени, като отсъствието на такива опити допринася за наличие на допълнително напрежение и недоверие:

  • Фрий-флоутът (свободно търгуемите акции) е като цяло нисък

При нисък фрий-флоут мажоритарят определя всички правила и развитието на компанията, съответно стимулите за инвестиране в нея са малки. Когато това се отнася за целия пазар, може да се каже, че по-скоро отблъсква, отколкото да привлича инвеститори;

  • Държавата все още е собственик на 44% от капитала на фондовата борса (в лицето на Министерство на финансите), като приватизацията, за която се говори от няколко години, все още не се е случила, а няма и да се случи поне до края на мандата на това правителство
  • И до момента не е оповестено каква е цената на новата платформа XETRA, което поражда подозрения за многократно завишаване на покупната цена.

Тези средства биха могли да бъдат използвани за намаляване на таксите, които се събират от борсата, съответно стимулиране на търговията.

2. Външни фактори

Има повсеместен отлив на капитали и спад на всички фондови борси. На регионалните борси в Централна и Източна Европа спадът за последната година е аналогичен (малко по-малък) на този на БФБ – София. Продължават да се обявяват негативни данни за производството, продажбите и безработицата, както в Европа, така и в Северна Америка. Очакваното по-нататъшно влошаване на финансовите резултати на много публични компании от всички сектори ще допринесе за още по-голямо недоверие на инвеститорите, повече ликвидни проблеми и необходимост от освобождаване на активи, в т.ч. и на българската борса за онези, които все още изчакват, съответно по-нататъшен натиск върху цените надолу.

Като цяло, обръщането на тренда през тази година не е най-вероятното развитие. В по-дългосрочен период може да се очаква това да се случи, но едва след осезаемо възстановяване на световните борси, т.е. през "втората вълна".

Не e препоръка за покупка или продажба на акции или други финансови инструменти!

 


Свързани публикации.