ИПИ бе награден от правителството на България

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На 10 май 2002 Институтът за пазарна икономика получи специалната награда за 2001 г. на Министерски съвет за „цялостен принос в развитието на гражданското общество в България“.

За нас беше чест да приемем това признание.

Благодарни сме и приемаме тази награда със смесени чувства на признателност и изненада.

Удовлетворението произлиза от нашата увереност, че ИПИ, подобно на други неправителствени организации разработва общополезни идеи за подобряване на както на живота в България така и нейното международно представяне. Учудването идва от факта, че ние винаги сме разглеждали икономическата политика на правителството с нотка на скептицизъм, целейки да мотивираме поправки и подобряване.

Доколкото ни е известно, много рядко пазарно-ориентиран институт е получавал правителствено признание. От нашата деветгодишна история знаем колко е трудно да се поддържа стопанската свобода и ограничаваме нивото на популизъм и правителствена намеса в икономиката. Правителствата често се опитваха или да не обръщат внимание на предложенията на Института, или ги четяха внимателно, за да правят точно обратното на предложеното.

Ние вярваме, че тази награда е признание за усилената и експертна работа на Института, на професионализма на неговия персонал, управителен съвет и спонсори.

Вярваме също, че това е признание и на факта, че мозъчните центрове в България са основен поддръжник на публичните блага, че те работят в силно развита конкурентна среда и ИПИ дължи своите високи стандарти на конкурирането си с другите неправителствени организации.

Ние вярваме още, че това е признание за независимостта на ИПИ и неговото присъствие в публичното пространство, тъй като ние винаги правим всичко възможно да информираме общественото мнение за това какво мислим и какво предлагаме.

Накрая смятаме, че тази награда показва, че развитието на гражданското общество не се разбира единствено като благотворителност, но също и като натрупване на идеи, които облагодетелстват всички.

Искаме да благодарим на Министерски съвет и да заявим, че възприемаме тази награда като предизвикателство да продължим и разширим дейността си в името на просперитета на страната, защитавайки ценностите и принципите, които поддържаме.Красен Станчев,Изпълнителен директор на ИПИ

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.