Назад

Инфлацията в Еврозоната продължава да се забавя и през май 2023 г.

Вчера (1 юни 2023 г.) Евростат публикува данните за годишната инфлация според Хармонизирания индекс на потребителските цени за месец май. Тенденцията за забавяне на ценовия растеж продължава убедително. Някои страни се доближават до дългосрочната инфлационна цел на ЕЦБ от 2% – Испания (2,9%) и Белгия (2,9%). Средният ръст на цените в цялата Еврозона се забавя до 6,1% (спрямо 7% за април). Значителни понижения има и в големите икономики в Еврозоната като Германия (6,3% спрямо 7,6% през април) и Франция (6% спрямо 6,9% през април). Единствено в Нидерландия ръстът на цените се забързва (6,8% спрямо 5,8% през април). В седем страни се наблюдава и спад на цените през май спрямо нивата от април.

Основната причина за намаляващата инфлация е поевтиняването на енергийните ресурси (-1,7%). Същевременно групата на храните, алкохола и тютюневите изделия бележи най-голямото поскъпване спрямо май 2022 г. – над 12%. Ако от общия ръст на цените изключим тези две категории, извличаме т.нар. основна инфлация, която през месец май пада от 5,6% на 5,3%. Това слабо понижение е сигнал, че ЕЦБ вероятно няма да прекъсне скоро рестриктивната си политика.


Свързани публикации.