Инфлацията през февруари расте, храни и транспорт поскъпват най-много

Пресни доказателства за нарастващ инфлационен натиск бяха изнесени през седмицата от НСИ. Измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), месечната инфлация през февруари е 1.2%, от началото на годината повишението на цените е 1.9%, а спрямо февруари 2010 г. нарастването е 5.2%.

Данните показват, че най-много през февруари са поскъпнали хранителните продукти и безалкохолните напитки (3.1%), и транспортните услуги (1.2%). Нарастването на цените при тези потребителски групи е продиктувано от случващото се на международните пазари. През февруари цените на храните удариха нов рекорд, цените на петрола също скочиха значително, отразявайки проблемите в Либия и вълненията в Близкия изток. Разрушителното земетресение в Япония вероятно ще отслаби натиска за нови повишения през следващите месеци, поради очаквания спад в търсенето на горива и други стоки. Това обаче, едва ли ще продължи дълго.

Разходите за хранителни продукти са с най-голямо тегло при изчисляването на ИПЦ и промените в техните цени до голяма степен определят динамиката на показателя. Само за първите два месеца на 2011 г. НСИ регистрира поскъпване на храните с 4.5%, а спрямо февруари 2010 то е 6.2%. В голяма степен цените на храните в страната следват световните тенденции. През февруари международните пазари на храни отчетоха нови повишения – индексът за цените на храните ФАО достигна 236 точки, с което постави нов рекорд. Това всъщност бе осмият пореден месец на нарастване на индекса. Причините за поскъпването на храните в международен план са няколко. На първо място това е слабата реколта от 2010 г., която се оказа недостатъчна да удовлетвори повишеното търсене на храни в световен мащаб. Прибягна се до използване на запаси, което е неустойчиво. Растящите цени на петрола пък повишават разходите за производство на храни (торове, пестициди, гориво за тракторите). При скъп петрол има и по-големи стимули за производство на алтернативни горива (етанол, биодизел), които използват зърнени култури и това бута цените нагоре. Фактори за поскъпването са също масивното печатане на пари за справяне с икономическата криза, спекулативната търговия и експортните рестрикции. Слабият американски долар, в която валута се търгуват повечето от хранителните стоки също допринася за ценовите скокове.

Четвърти пореден месец поскъпват и транспортните услуги. Натрупаната инфлация от началото на годината при тази потребителска група е 2.7%, а на годишна база нарастването е 11.2%. Маржовете на печалба в транспортния сектор продължават да са много свити и фирмите са принудени да прехвърлят растящите разходи за горива върху потребителите. Поскъпването на автобусните билети за междуградските превози вече е факт, същото започнаха да правят и фирмите, обслужващи градския транспорт в градовете.

По-евтино през месеца са се продавали облекла и обувки (намаление с 1.1% спрямо януари). Въпреки драстичното нарастване в цената на памука през последната година (над 160%), цените на тази потребителска група са останали почти непроменени за същия период (нарастване от само 1.2%). Слабото потребителско търсене (ниската еластичност) на тези стоки принуждава продавачите да задържат цените, но това едва ли ще продължи дълго.

През февруари, България е на трето място по нарастване на цените (ХИПЦ, годишна база) след Румъния (7.6%) и Естония (5.5%). Най-ниски нива на инфлация пък са наблюдавани в Ирландия (0.9%), Швеция (1.2%) и Франция (1.8%).

Инфлацията вече е ясно изразен риск за икономиката. Няма как това да не тревожи потребителите, чиито доходи остават като цяло замразени. Въпреки че официално излязохме от рецесията, много от тях продължават да харчат предпазливо, а това поражда сериозни съмнения за реалистичността на очаквания от правителството 3.6% реален растеж на икономиката през 2011 г.


Свързани публикации.