In Memoriam: Кенет Ароу

На 21 февруари 2017 г. великият Кенет Ароу напусна този свят. Светлата му памет е жива в икономическата теория и политическата практика.

В контекста на последната днес е особено актуална неговата Теорема на невъзможността.

В оригиналната му формулировка тя се състои в следното: „Ако изключим възможността за междуличностни сравнения на полезността, тогава единствените начини за преминаване от индивидуални вкусове към обществени предпочитания, които ще са задоволителни и определени за широк кръг от отделни хора, ще са налагането със сила или диктатурата.“ (Виж: Kenneth Arrow, „A Difficulty in the Concept of Social Welfare“, 1950)

Кенет Ароу е най-младият лауреат на Нобелова награда по икономика, за 1972 г., когато той е на 51 години. Много негови ученици също са лауреати на тази награда.
Особено актуални днес са неговите приноси в областта на „Фундаменталните теореми на икономика на благосъстоянието“ и „Икономика на информацията“. Една от любимите ми книги по икономика на политиката е неговата „Обществен избор и ценности на отделния човек“ (Social Choice and Individual Values, 1963), реминисценции от която човек може да види в Нобеловата му лекция.

На български може да се прочете неговата собствена автобиографична справка „Не съм толкова елементарен“ в много добър превод на Анни и Гаяне Минасян, като част от книгата на Майкъл Занберг „Видни икономисти: жизнената им философия“ (София, Акад. издателство „Марин Дринов”, 1998). Не ми е известно друго да е превеждано и излязло на български в широк печат.

Ето кратка бележка за този забележителен мислител: http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Arrow.html


Свързани публикации.