Икономическата ефективност на Министерството на транспорта

На 11 май вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Николай Василевсподели пред журналисти, че “Тазгодишният бюджет на Министерството на транспортаи съобщенията е увеличен в сравнение с предишната година заради големитеинфраструктурни проекти – летище София, пристанище Бургас, електрификациятана жп линията Пловдив-Свиленград, втори мост на река Дунав”. Изглежда, чеза министъра инфраструктурните проекти са достатъчна причина за изразходванетона значителни средства от парите на данъкоплатците без нужда от някакводопълнително обосноваване.

Ако разгледаме, обаче, предизборната програма на НДСВ (България – добърдом за своите граждани) ще забележим, че там едно от основните посланияе, че инфраструктурата ще се изгражда чрез приватизация и концесиониране,т.е. чрез използване на частни инвестиции, а не чрез бюджета. Същото забелязвамеи в управленската програма на НДСВ (Хората са богатството на България),където специално е записано, че пристанищата и пощите ще се приватизират(концесионират). В момента от тези обещания нищо не е реализирано – летищатаса държавни, пристанищата са държавни, пощите са държавни, магистралитеса държавни, мостът над Дунав ще е държавен, БДЖ е държавно и получава огромнисубсидии. С други думи държавата харчи толкова средства за инфраструктура,защото министерството все още не е извършило реформите, които са обещани.При това няма основание да се очаква, че тези реформи ще се извършат докрая на мандата на правителството.

Тук е мястото да посочим още няколко обещания на НДСВ – подобряване ефективносттана административните структури, премахване на неефективните административниструктури, създаване на необходимата нормативна база за приватизация наадминистративните услуги. По отношение на администрацията транспортнотоведомство не се справя особено добре. В Министерството на транспорта в Българияработят общо 2634 души, от които около 300 са в централната администрация.За сравнение – в Швеция няма министерство на транспорта, а в Нова Зеландияадминистрацията на министерството на транспорта се състои от 70 души (през1992 година в Министерството на транспорта в Нова Зеландия работят над 2600души и само за две години персоналът е намален 40 пъти).

Въпреки че има толкова раздута администрация, през 2004 година в министерствотона транспорта в България няма намаление на броя на заетите, а разходитеза заплати, осигуровки и издръжка се покачват. При това, наличието на толковамного държавни инфраструктурни проекти гарантира на голяма част от администрациятаучастие в комисии за избор на изпълнители, контрол и т.н., което им гарантиразначителни възнаграждения за участие в заседания, които не са включени вразходите за заплати.

В обещанията на НДСВ в областта на съобщенията (които също са “подчинени”на Министерството на транспорта) забелязваме следното:

· Издаване на трети GSM-лиценз – до края на 2001 година
· Приватизация на БТК – до края на 2002 година
· Преструктуриране и приватизация на Български пощи – до края на 2002 година
· Лицензиране на 3-то поколение безжични мрежи – срок 01.07.2004

Тези неща все още не са свършени.

Би било добре, в оставащата една година до края на мандата на настоящотоправителство Министерството на транспорта да наблегне на извършване на необходимитереформи, които да подобрят качеството на транспортните и съобщителните услугии да намалят бюджетните разходи.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.