Идеи на вниманието на г-жа Такева

  1. Може би е крайно време да се помисли за военизираме на учителската професия. Така учителите ще могат да се насочват към градове и райони, където профсъюзът прецени, че има нужда от учители.

  2. За да има повече деца и съответно повече работа за учители, е възможно да се помисли за превръщането на правенето на деца в национален приоритет. За целта, разбира се, ще трябва да се разработи стратегия. За нея могат да се поискат средства от Европейския съюз и Програмата за развитие на ООН.

  3. След като това стане, ще трябва да се намерят граждани, които да искат да правят деца. Може да се предвиди и съдействие от страна на армията и полицията. Естествено е тази работа да не се заплаща – има изгледи да се намерят доброволци, особено в донаборна възраст. Един страничен ефект от прилагането на стратегията ще бъде увеличаването на популярността на задължителната военна служба и съответно – спестяването на разходи за прилагане на сегашното законодателство, а и за реформи.

  4. За да няма проблеми с родителството и разходите по отглеждане на децата и за да не се раздроби в бъдеще още повече частната собственост върху земята (много деца днес означава много наследници в бъдеще), което сред 20 години ще създаде проблеми на земеделското министерство да мисли отново как да консолидира и комасира земята, най-добре е децата да бъдат национализирани.

  5. За протича целия процес без излишни препятствия може да се мисли и за национализация на жените, не завинаги, но поне до определена възраст. Историята на Съветска Русия е пълна с опити за такива реформи. Този опит, след необходимите редакции от страна на видни специалисти по история на КПСС и БКП (които сега напразно се пренасочват към други области на науката или едва свързват двата края), ще може да се изучава в училище.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.