Гъвкавост при пенсионирането в страните от ЕС*

Почти всички държави-членки на ЕС са в процес на увеличаване на стимулите за по-късно пенсиониране и реформиране на своите пенсионни системи с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот. Повишаването на ефективната пенсионна възраст е ключов момент за адаптиране на пенсионните системи към застаряващото население на Европа.

 

Таблица 1: Дял на пенсионерите, вземащи пенсия преди и след нормативната пенсионна възраст

Бележка: България, Чехия, Германия, Дания, Кипър, Гърция, Испания, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Австрия, Португалия, Словакия, Швеция, Обединеното кралство (2005), Франция (2004), Белгия (2002), Естония (2001). Данните за Гърция се отнасят за съвкупността от работещи, осигурени в IKA-ETAM, свободните професии (филиали на OAEE -TEVE. -TAE, -TSA) и земеделците (филиала на OGA). За Португалия са включени само тези, осигурявани по общия осигурителен режим. В Дания, специална частично публична пенсионна схема дава възможност на хора между 60 и 65 години да се пенсионират частично с държавна пенсия. Във Финландия пенсионирането под 60 г. включва също нетрудоспособните лица и частичните пенсии.

Източник: Национални данни от държавите-членки на ЕС, отговори на въпросник на Секретариата на Тихоокеанската общност

 

Както се вижда и от графиката по-долу България е на челно място след Унгария по брой на ранно пенсионирали се лица (81.7%). Отличникът е Дания със 100% пенсиониращи се след 64-годишна възраст.

 

Графика 1: Дял на пенсионерите, получаващи пенсия преди и след пенсионна възраст

Бележка: България, Чехия, Германия, Дания, Кипър, Гърция, Испания, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Австрия, Португалия, Словакия, Швеция, Обединеното кралство (2005), Франция (2004), Белгия (2002), Естония (2001). Данните за Гърция се отнасят за съвкупността от работещи осигурени в IKA-ETAM, свободните професии (филиали на OAEE -TEVE. -TAE, -TSA) и земеделците (филиала на OGA). За Португалия са включени само тези, осигурявани по общия осигурителен режим. В Дания, специална частично публична пенсионна схема дава възможност на хора между 60 и 65 години да се пенсионират частично с държавна пенсия. Във Финландия пенсионирането под 60 г. включва също нетрудоспособните лица и частичните пенсии.

Източник: Национални данни от държавите-членки на ЕС, отговори на въпросник на Секретариата на Тихоокеанската общност

 

В повечето държави-членки е въведена гъвкавост при избора на възраст за пенсиониране, за да се допринесе за общото увеличение на трудовия живот и по този начин да се даде по-голям избор при вземане на решение за пенсиониране. Това може да стане чрез изменение на стимулите за по-късно пенсиониране, чрез реформиране на възможностите за комбиниране на пенсиите и заплатите или чрез частично оттегляне от трудовия пазар (вземане на частична пенсия). Наличието на работни места за хората в по-напреднала възраст и отношението на работодателя към възрастните работници са фактори, които също оказват влияние за отлагане на възрастта на пенсиониране.

В таблица 2 са разгледани стандартната пенсионна възраст, условията за ранно пенсиониране, както и различаващите се такива за страните от ЕС, вкл. и България.

 

Таблица 2: Гъвкавост на пенсионната възраст

Източник: Комитет за социална защита

 

Виж повече за Разходо–покривната пенсионна система в България

 

* Promoting Longer Working Lives Through Pension Reforms,  First Part: Flexibility In Retirement Age Provision, Report By The Social Protection Committee, April 2007

Преводът е на Цвета Миленова, стажант в ИПИ.


Свързани публикации.