Фискални развития – колко да се намалят данъците

На 30 април 2004 година Министерството на финансите обяви информациятаза изпълнението на държавния бюджет за първите три месеца от годината. Кактоще видим по-долу, данните са изключително благоприятни. От друга страна,не по-малко положително е и това, че за първи път Министерството на финанситеобяви данните без обичайното досега забавяне от 1-2 седмици.

Според информацията за изпълнението на консолидираната фискална програмадо 31 март 2004 година приходите в бюджета са над 3.6 милиарда лева, а разходитеса повече от 3.4 милиарда лева. Формираният излишък е 228 милиона лева.Ако сравним събраните от бюджета приходи със същия период на предишнатагодина виждаме, че е отбелязано нарастване от почти 13%. Ако същата тенденциясе запази до края на годината, в бюджета ще има преизпълнение от почти 1.5милиарда лева. Ако нарастването на приходите е по-ниско – например 11.4%(колкото е средното нарастване за последните 8 месеца), преизпълнениетона бюджета ще бъде 1.25 милиарда лева. За сравнение, през миналата годинапреизпълнението на бюджета беше над 700 милиона лева.

Виждаме, че до края на годината бюджетът ще отбележи значително преизпълнение– вероятно над 1.2 милиарда лева. Дори след достигане на нулев бюджетендефицит остават над 1 милиард лева бюджетен излишък.

При наличие на такъв излишък правителството обяви намаление на данъцитев размер на около 300-350 милиона лева, при това все още не е обявено сколко ще се увеличат акцизите, осигуровките и таксите, които значителноще съкратят нетното намаление на данъците. Това не е оправдано. При толковависок бюджетен излишък данъкът върху доходите и данъкът върху печалбатамогат да се намалят на 10% и то още през тази година, а през следващатаможе да се извърши и значително намаление на осигуровките до 10%.

За финал ще направим едно сравнение – през 2001 година правителството наИван Костов намали данъците с 500 милиона лева, които тогава представляваха1.9% от БВП. Както споменахме, настоящото правителство планира за 2005 годинанамаление на данъците в най-добрия случай с 350 милиона лева, което е 0.95%от БВП.

Следователно, при по-добри фискални условия сегашното правителство планирадва пъти по-ниско намаление на данъците от предишното правителство.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.