Enterprise Surveys – има лоши показатели за правене на бизнес в България!

През изминалата седмица Enterprise Surveys, специализирано изследователско звено към Световната банка, представи свое изследване разглеждащо средата за правене на бизнес в България. В изследването се показват няколко доста неприятни тенденции, свързани с бизнес средата в България. Те предимно се отнасят за опитите на бизнеса да се справи с всички регулации, административните и техническите пречки, които са продукт на държавната мисъл.

В България мениджърите отделят средно по около 17,37% от времето си за съобразяване с различни видове регулации, а повече от 23% от компаниите определят данъчното администриране като основна пречка пред развитието на бизнеса си. Ако погледнем към таблицата в края на текста, ще видим, че проблемите с администрирането на данъците са големи във всички страни с развиващи се пазари. Затова е крайно необходима оптимизация на съществуващите административно наложени изисквания за вида, периодичността и реквизитите на голяма част от документите, свързани с администрирането на данъчните задължения.

По отношение издаването на лицензи и разрешителни българската държавна администрация също не се справя добре. За издаването на разрешение за строеж, един предприемач трябва да отдели средно около 135 дни, което съпоставено (даже и) с всички страни с развиващи се пазари е твърде много. Абсолютно възможно е редуцирането на времето за издаване на разрешение за строеж посредством въвеждането на принципите на електронното правителство. Добър пример е наскоро откритият уебпортал на община София за информация относно регулациите, свързани със строителството в града (за повече информация).

45,91% от представителите на бизнеса в България считат, че корупцията е основната им пречка пред правенето на бизнес. Липсата на ефективно работеща правораздавателна система безспорно е факт, за отстраняването на когото правителството все още не може да намери правилния подход. А основата на изграждането на една бизнес среда е ефективната защита на правата на отделните икономически агенти, като например: права на собственост, свободното договаряне и последващото спазване на договорните условия.

20,20% от компаниите идентифицират регулациите на трудовия пазар като основна пречка пред развитието си. Необходимо е да се позволи по-голяма гъвкавост за компаниите и респективно служителите в процеса на наемане и освобождаване на работна сила. Трябва да се постави на дневен ред и въпросът за преразглеждане на необходимостта от наличието на минимална работна заплата, защото тя се явява препъни лост пред свободното договаряне между работодател и служител и е причина за изкуствено изкривяване на пазара на труда. Колкото по-висока става тази минимална заплата, толкова по-голямо е въпросното изкривяване.

Това бяха само част от моментите, за които българските управляващи трябва да включат креативното си (доколкото им е възможно) мислене и да предприемат необходимите реформаторски политики.

Таблица 1. Избрани индикатори за условия на правене на бизнес в България, региона и всички развиващи се пазари

Регулации и данъци

България

Региона

Всички страни*

Време, отделяно от мениджърите на компании за съобразяване с регулации (%)

17,37

5,64

7,63

Процент от компаниите, определящи данъчното администриране като основна пречка пред развитието на бизнеса си

23,33

23,19

27,20

Разрешителни и Лицензи

     

Дни, необходими за получаване на оперативен лиценз

48,16

37,31

30,03

Дни, необходими за получаване на разрешително за строеж

135,99

128,06

64,28

Процент от компаниите посочващи лицензионните и разрешителни режими като основна пречка пред развитието на бизнеса им

21,26

11,14

14,84

Корупция

     

Процент от компаниите очакващи да направят нерегламентирани плащания на държавни служители (с цел да им бъде свършена услуга)

16,1

33.90

35,99

Процент от компаниите очакващи да осъществят корупционно плащане с цел получаване на лиценз/разрешително

2,11

2,12

15,66

Процент от компаниите идентифициращи корупцията, като основен проблем пред развитието на бизнеса им

45.91

20,13

33,02

Престъпност

     

Процент от компаниите плащащи си за осигуряване на сигурност при работа

75,13

60,47

61,57

Загуби причинени от кражби, вандализъм и палежи (% продажбите)

1,25

0,41

1,88

Осведоменост

     

Процент от компаниите манипулиращи данните в счетоводните си документи и представящи по-малко от 100% от реализираните продажби/приходи

16,38

36,67

46,30

Брой години, в които компания е работила без формална регистрация

0,03

0,03

0,52

Пол

     

Процент от компаниите, в които жени имат дялово участие

39,24

26,62

28,61

Процент от компаниите, в които жени работят на пълен работен ден

48,30

43,18

26,40

 

Процент от жени заемащи мениджърски позиции

10,87

11,16

8,55

 

Финанси

       

Процент от компаниите с кредитна линия или заеми от финансови институции

44,06

55,68

34,10

 

Процент от компаниите използващи банкови кредити за финансиране на инвестициите си

40,46

17,31

16,44

 

Иновации и технологии

       

Процент от компаниите притежаващи с международни сертификати за качество

22,25

12,61

13,91

 

Процент от компаниите използващи лицензирани технологии от чуждестранни компании

8,97

13,15

12,22

 

Процент от компаниите притежаващи собствен уебсайт

46,21

60,11

39,35

 

Трудова сила

       

Процент от компаниите предлагащи обучение на служителите си

36,51

41,59

38,43

 

Процент от компаниите идентифициращи регулациите на трудовия пазар като основна пречка за развитието им

20,20

8,5

12,79

 

Източник: Enterprise Surveys

* Изследването обхваща т.нар. развиващи се пазари


Свързани публикации.