Че няма реформи – няма, но правителството поне да не пречи

Реформите на това правителство са като драконите – много хора са чували за тях, но никой не ги е виждал. Уж се оптимизира администрацията, а разходите за заплати растат. Уж пари от сектора за сигурност ще се пренасочват към образование и наука, а бюджетите на МВР и МО се увеличават. Уж щеше да има грандиозни промени в социалното и здравно осигуряване, а те се изчерпват с това да се закърпят няколко дупки и да се избута годината. И докато България тъпче на едно място в липсата на реформи, други страни вървят смело напред.

Без да си дават много зор управляващите тласкат страната към все по-задна позиция в международната класация Doing Business. От 51-ва позиция през 2011 г. България пропада с 15 места до 66-та позиция през 2013 г.[1] Тук не става въпрос за промяна в методологията на изследването или за включване на нови страни в изследването. Просто липсват реформи (Таблица 1).

Промените през последната година са толкова миниатюрни, че дори и с тях България губи места в класацията. Така например разходите за регистриране на фирма намаляват до 1,1% от дохода на човек от населението, но в същото време в Словения този разход е 0%. В страни, където минималният капитал за започване на бизнес е 0% от дохода на човек от населението (както е в България) като Ирландия, Канада, Франция и Англия, разходите за регистрация варират между 0,3-0,9%.

Разходите за получаване на разрешително за строеж също намаляват – до 293,5% от дохода на човек от населението. Независимо от това остават над нивата си от 2007 г. и са близо четири пъти по-високи от средните за страните от ОИСР. По този показател има достатъчно добри примери в региона: Унгария – 5,7%, Словакия – 7,3%, Чехия – 10,5%, Естония – 16,1%. На този фон управляващите нямат никакво оправдание разходите за подобни дейности в страната с най-нисък доход на човек от населението в ЕС да са над 10 пъти по-високи в сравнение със съседни страни.

Картината, която рисува последното изследване Doing Business е същата, каквато беше и в предходни години – на една безпомощна и носеща се по течението България, която не е способна да направлява своя курс. Промяната на мястото ѝ в класацията не е резултат от целенасочена и последователна политика за подобряване на бизнес средата, а е резултат от провежданите в други страни реформи. С подобна политика не само няма да стигнем европейците, ами и ще се отдалечаваме все повече от тях.

 

Таблица 1: Реформи в България в периода 2010-2012 г. според изследването Doing Business

Започване на бизнес

Намаляване на началния капитал до 2 лв. в сравнение с 5000 лв. – 2010 г.

По-ниски разходи за регистриране на фирма – 2012 г.

Издаване на разрешително за строеж

Никакви реформи от 2009 г.

Достъп до електричество

Никакви реформи от 2009 г.

Регистриране на имущество

Никакви реформи от 2010 г.

Достъп до кредити

Ограничаване на разпространяването на информация от частни кредитни бюра – 2011 г.

Защита на инвеститори

Никакви реформи от 2007 г.

Плащане на данъци

Намаляване на социалните осигуровки с 2 пр. п. – 2010 г.

Увеличаване на социалните осигуровки с 1,8 пр. п. – 2011 г.

Външна търговия

Въвеждане на електронно подаване на митнически декларации – 2011 г.

Изпълнение на договори

Никакви реформи от 2009 г.

Процедура по несъстоятелност

Увеличаване на правата на обезпечените кредитори – 2011 г.

 

 


[1] Използваните данни в съответните изследвания са събирани до юни месец на предходната година. Т.е. данните за Doing Business 2013 г. са събрани до юни 2012 г. Изключение правят единствено данните за данъците, които от 2011 г.


Свързани публикации.