Дянков, вземи пример от Саакашвили

На 06 октомври 2009 грузинският президент Саакашвили представи новия Закон за икономическа свобода. Най-важните точки в него са:

  1. Задължителен референдум по предложения за вдигане на данъци или въвеждане на нови
  2. Включване в Конституцията на законово ограничение за държавните разходи до 30% от БВП и бюджетен дефицит до 3% от БВП
  3. Създаването на нови агенции – освен тези, които в момента съществуват в областта на финансовите услуги, комуникациите и енергетиката – ще бъде забранено в закона
  4. Забрана за въвеждане на нови лицензионни режими
  5. Забрана държавата да регулира цени

„Нашият опит показва, че нищо добро не може да се случи там, където е държавата", казва Саакашвили. „Ниските и прости данъци са най-голямото постижение на Грузия, което привлича инвестиции, създава нови работни места и дава повече пари на хората и фирмите. Затова е наше задължение да направим така, че тази политика да бъде подсигурена, независимо от политическите промени в бъдеще".

По време на речта си президентът се обърна и към присъстващите чужди дипломати и предложи да изпрати грузински експерти в техните страни, за да им помогнат поне малко да напреднат с реформите, ако не и да достигнат Грузия.

Всичко казано от Саакашвили е в пълна сила и за България – до момента е видно, че вицепремиерът Дянков има на разположение необходимите ресурси – власт, знание и доверие от обществото, за да направи най-необходимите реформи. Най-лесният начин е просто да запише нещата в закон и да следи спазването на закона. Между другото г-н Дянков не само следва да е горд с намаляването и оплоскостяването на данъците в България, но може да също да предложи на други страни българско съдействие за подобни реформи.

Високата икономическа свобода означава високи доходи, повече предприемачество и повече избор. Ако това е целта на новото правителство, то със сигурност трябва да следва примера на Грузия.*

Ниво на икономическа свобода (резултат 100 – най-висока икономическа свобода)

Източник: Индекс за икономическа свобода, фондация Херитидж

* Статията е редактирана от д-р Красен Станчев


Свързани публикации.