Ден на свобода от правителствена намеса в България

29 май е денят на свободата от правителствена намеса в България за 2007 година[1]. Изчисления на Института за пазарна икономика показват, че на тази дата гражданите спират да работят за правителството и започват да печелят единствено за себе си.

Денят на свобода от правителствена намеса, известен по света като Tax Freedom Day, е първият ден от годината, в който страната чисто теоретично е заработила достатъчно доход, които да покрие бюджетните приходи за 2007 година. Това означава, че ако всичко изработено досега през годината беше изземвано от държавата на 100 %, 29 май щеше да е първият ден, в който гражданите нямаше да плащат данъци и щяха да печелят единствено за себе си.

Икономисти от ИПИ се върнаха назад в годините, за да изчислят дните на свобода от правителствена намеса във всяка една от тях. Резултатите показват, че през последните 10 години, този ден винаги е бил през месец май. Най-рано хората са имали повод да празнуват през 2002 г. – 18 май, а най-късно през 2000, 2005 и 2007 г. – 29 май.

Въпреки многобройните реформи и промени в курса на икономическата политика през последните години намесата на държавата в живота на хората не намалява. Данъчната тежест остава на сравнително постоянни нива, което означава, че намалението на даден данък през годините, винаги е било компенсирано по един или друг начин. Освобождаването от данъци и данъчните преференции за дадени групи от обществото не само не са справедливи, те се отразяват директно върху други обществени групи, които запълват дупките. Преразпределителните процеси бързо придобиват нови форми и измерения.

Оказва се, че данъчната политика на всички правителства е била насочена изцяло към въпроса – Кой ще плаща? Въпросът „колко ще се плаща?" въобще не е стоял на дневен ред. Особено след 2002 г. не е имало нищо подобно на намаление на данъците. Имало е намаление на данъците за някои хора и моментално компенсиране за сметка на други.

Интересно е, че денят на свобода от правителствена намеса в България през последните 10 години, общо взето се върти около датата 24 май. В Денят на българската просвета, хората започват да работят и печелят единствено за себе си. Това съвпадение ни подсказва, че май наистина е време да ни просветне и да натирим държавата по-далеч от икономиката. Ето и нашите предложения как да стане това на първо време, що се отнася до данъците:

  • 10% данък общ доход за всички граждани (плосък данък);
  • 10% осигурителна тежест;
  • Премахване на данък печалба;
  • Премахване на абсолютно всички данъчни преференции и облекчения.


[1] Изчисленията се базират на прогнозни данни за БВП и приходите в бюджета за 2007


Свързани публикации.