Данъците: Пресконференция на ИПИ и ЦЛС

През седмицата се състоя съвместна пресконференция на Института за пазарнаикономика и Центъра за либерални стратегии на тема Данъците и фискът през2005 и след това. В нея участваха Георги Ангелов, Георги Ганев, Красен Станчеви Димитър Чобанов. Поводът за тази публична изява беше приетата от Министерскиясъвет бюджетна прогноза за периода 2005 – 2007 г. и представените намеренияза понижаване на бюджетните разходи като процент от брутния вътрешен продукт(БВП) на страната.

В таблица 1 са представени намеренията на правителството за намаляванена бюджетните приходи като процент от БВП в началото на мандата му и полученитев действителност резултати.

Таблица 1:Бюджетни приходи като процент от БВП

Година

Цел

Изпълнение

Разлика

Разлика(млн. лв.)

2003

36.5%

40.9%

4.4%

1514.0

2004

36.2%

41.6%

5.4%

2045.9

2005

35%

40.1%

5.1%

2090.5

Източник: Министерство на финансите: “Данъчна политика 2003 – 2005”,Агенция за икономически анализи и прогнози “Макроикономическа прогноза заразвитието на България”, Юни 2004 г. и собствени изчисления

 

Изводът е, че, ако през 2005 г. правителството решида изпълни намеренията си, то спести на данъкоплатците около 2 100 млн.лв. Тези пари ще са достатъчни за намалението на преките данъци на 10%т.е. данък общ доход, осигуровки и данък върху печалбата.

Защо се налага реформата?

България изостава значително от страните-членки наЕС по отношение на равнището на доход на човек от населението. Споредпаритета на покупателната способност доходът в страната е 29% от среднияза ЕС след присъединяването на десетте нови страни и по този начин Българиясе нарежда на 30-то място в Европа място по доход.

Таблица2: Брутен вътрешен продукт на човек от населението, изчислен според паритета напокупателната способност, ЕС25=100

<td nowrap valign=bottom style='border:solid windowtext .5pt;border-top:none;


Свързани публикации.

1

Люксембург

208

2

Норвегия

149

3

Ирландия

131

4

Швейцария

129

5

Дания

123

6

Австрия

121

7

Холандия

120

8

Великобритания

119

9

Белгия

116

10

Исландия

116

11

Швеция

115

12

Франция

113

13

Финландия

111

 

ЕС15

109

14

Германия

108

15

Италия

107

 

Еврозоната

107

 

ЕС25

100

16

Испания

95

17

Кипър

83

18

Гърция

79

19

Словения

77

20

Португалия

75

21

Малта

73

22

Чехия

69

23

Унгария

61