Данъци и пенсионни осигуровки в Русия: продължение

Word Format (Word Format)

В миналия брой на „Преглед на стопанската политика“ ( повече) представихме накратко основните промени в данъчно-осигурителната система в Русия от 2001-2002 г. В този брой предоставяме повече детайли и сравнения, започвайки с извинение за допусната грешка: общата вноска за пенсия (в пенсионния фонд и събирана от федералния бюджет) е два пъти по-висока от посочения интервал от 14%-3,95%.

Скалата за облагане с вноска за пенсия е следната:

Доход на месец (в лв. при курс от 33 рубли/евро)

Общ размер на вноската (общ социален данък)

До 494 лв. 28,0%
От 494 лв. до 1482 лв. 138 лв. + 15,8% от сумата, превишаваща 494 лв.
От 1482 лв. до 2963 лв. 294 лв. + 7,9% от сумата, превишаваща 1482 лв.
Над 2963 лв. 411 лв. + 2,0% от сумата, превишаваща 2963 лв.

Освен това, за родените след 1953 г. мъже (1956 г. за жените) се отделят 2% в капиталово-натрупващ фонд, а за родените след 1967 г. работещи – 6%.

За едноличните търговци и самоосигуряващите се вноските за пенсии са по-ниски:

Доход на месец (в лв. при курс от 33 рубли/евро) Общ размер на вноската (общ социален данък)
До 494 лв. 9,6%
От 494 лв. до 1482 лв. 47 лв. + 5,4% от сумата, превишаваща 494 лв.
От 1482 лв. до 2963 лв. 101 лв. + 2,8% от сумата, превишаваща 1482 лв.
Над 2963 лв. 142 лв. + 2,0% от сумата, превишаваща 2963 лв.

Сравняването на общата тежест в България и Русия е отразено в двете таблици:

* Включени са само данък върху доходите и вноска за пенсия; останалите осигуровки и данъци не са отчетени

**Изчисленията се отнасят за най-масовия случай на трудови доходи

Източник: по изчисления на Л. Богданов

Засега ще се ограничим само в две съществени различия:

1/ За доход над около 300 лв. в България тежестта е по-висока, отколкото в Русия;

2/ За всички самонаети – предприемачи, висококвалифицирани работници, консултанти, адвокати и т.н. – данъчно-пенсионното бреме в България е значително, дори двукратно при определен доход, по-високо.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.