Да спасим родното производство!Манифест

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

В последно време правителството доказа, че чува гласа на народа или по-точно на българските производители, въвеждайки защитни мита за разни зеленчуци и други стоки. Не бе обърнато внимание обаче, на лобисткия повик на структуро-определящ отрасъл на родното стопанство – производителите на кофи и легени. Екипът на ИПИ се присъединява към аргументираното искане за преференции на анонимен автор във форума на вестник „Сега“, като добавя някои важни моменти, които не са засегнати.

„Aз съм производител на кофи и легени. Оплаквам се от дъмпинговия внос от Турция и Китай. Искам държавата да ми изкупи кофите и легените по 50 лева парчето, защото съм в неравностойно положение спрямо конкурентите: моите машини са руски, дават 30% брак и харчат много енергия, работниците ми са алкохолици и крадат, освен това не съм плащал никаква застраховка и ако цехът изгори, оставам без обезщетение. Затова искам незабавно защитно мито, субсидия за мен и арест за конкурентите! Иначе ще фалирам и държавата ще загуби 20 работни места! Отивам да легна на магистрала „Хемус“!“

При положение, че отрасълът е много важен за родното стопанство в допълнение предлагаме:

“ Задължително изкупуване на прогресивно нарастващи количества от армията на фиксирана цена;

“ Мобилизиране на държавния резерв в дейността по поддържането на производството на кофи и легени, интервенция на пазара и обвързване на дейността с държавните резерви на други страни от ареала на бившия Съветски съюз;

“ Безплатно застраховане на цеха за сметка на правителството;

“ Забрана на производството и търговията на алкохол със закон, за да се осигурят трезви работници за производството;

“ Да се назначи представител на Министерски Съвет, който да следи за кражби в склада;

“ Безлихвен кредит (с клауза за опростяване, при представяне на дългосрочна стратегия) за закупуване на ново оборудване;

“ Субсидиране на износа за близки и далечни страни, като правителството или съответната агенция, създаде брошура и реклама за качеството на българските кофи и легени. Би било полезно, ако всички търговски представители представят продукта по света;

“ От 2005 г., задължително условие за трансфер в чужбина на суми над пет хиляди лева да бъде фактура за закупен леген или кофа от български производител, като покупката трябва да бъде осъществена в месеца на превода;

Смятаме, че ако тези мерки бъдат възприети от правителството ще възродим родното производство и българското достойнство!

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.