Цитатна седмицата


“Все пак трябва да е ясно, че въвеждането на минимална работна заплатае в най-добрия случай ограничено средство за справяне със злощастиетона ниските заплати и че възможните ползи, които могат да бъдат постигнатис това средство, биха били само незначително повече от възможните вреди,ако се поставят само ниски цели. Колкото по-амбициозно е това въвеждане,колкото повече работници иска да облагодетелства и колкото по-амбициозниса опитите за повишаване на техните доходи, толкова по-сигурно е, чевредите от това решение ще са повече от ползите.”

 

Хенри Хазлит, Икономиката в един урок
[Henry Hazlitt, Economics in One Lesson, San Francisco, Laissez FaireBooks, 1996, p.18]

 

 

 


Свързани публикации.