Цените на урана и възможното им влияние върху проекта за АЕЦ „Белене”

Не е кой знае каква философия да се провери как се движат цените на урана и да се направи опит за предвиждане как те ще влияят на цената на „Белене”.

Ако трябва да се каже в едно изречение – това влияние ще бъде най-вече тласкане на цената нагоре и това ще бъде за период до поне 2015 г. Ето защо.

 

Борсова цена на урана и фактори на покачването й

От вземането на решение за строителство на „Белене” през 2004 г. досега цената на паунд (454 г.) чист уран се е увеличила над три пъти: от 20 щатски долара през юли 2004 г. до 63 щатски долара през ноември т.г.

Ако в предишни години тази цена се повишаваше успоредно с цените на другите горива, сега конюнктурата е различна. Два нови фактора ще влияят за непосредственото и съществено покачване на цената на ядреното гориви в близко бъдеще и в средносрочен аспект.

  1. Една нова уранова мина – в Саскатчуан, Канада – трябваше да бъде пусната в експлоатация в началото на 2007 г. и да задоволява около 17% от световното търсене на уран за атомни централи. Но едно наводнение през октомври отложи този срок за период от поне три години.

  2. Това затруднява снабдяването с уранов концентрат за производство на ядрено гориво за атомните електроцентрали в САЩ. Проблемът с тези доставки е за период от поне 10 години, тъй като на североамериканския континент няма други алтернативни доставчици.

 

Международният аспект

В момента един от основните доставчици на обогатен уран е Русия. Това е един стар договор за 12 милиарда щатски долара обем на доставките до 2013 г , подписано от правителството на САЩ през 1993 г. с цел да предотврати неконтролираното разпространение на ядрени материали. В този договор има един посредник – компанията ЮЕсИСи, регистрирана в Бетезда (щата Мериленд).

Програмата на президента Буш за съживяване на атомното енергопроизводство на САЩ от сегашните около 19% до около 25-30 на сто от общото електропроизводство на САЩ е поставена под съмнение. Почти единственият изход е увеличаването на доставките от Русия, включително демонтиране на монопола на ЮЕсИСи върху тези доставки. „Ад хок ютилити груп” – организация представляваща около 85 на сто от щатските производител на електроенергия от атомни централи – в момента активно лобира именно за такова разрешаване на кризата.

Ако това стане преди изтичането на сегашния договор, руските производители ще адаптират цената към сегашните борсови нива. Още повече, че Русия има аналогични планове за построяване на около 30 нови атомни реактора на своя собствена територия. Има различни резерви за задържане на цената на ураниевия концентрат (например има известно презапасяване с ядрено гориво в очакване на по-високи борсови цени), но е сигурно, че тя ще расте с поне 10% на година за период от осем – девет години.

 

Фактори на въздействие върху „Белене”

При пълна реализация на замисъла, АЕЦ „Белене” ще представлява около 1/40 от общото търсене в смисъл на брой реактори и около 1/60 – 1/70 от световното търсене на ураниев концентрат. За покачване на цената ще окажат влияние следните фактори:

  • При такъв размер не може да се очаква специално третиране на проекта „Белене” в смисъл на по-изгодна цена.

  • По отношение на цената на ядреното гориво в преговорите с Русия ще възникват същите проблеми както и с цената на природния газ.

  • Изглежда невъзможно синдикирането на заем за строителството на „Белене”, защото няма потребители, които да гарантират отпускането на средства за него.

Опитите за бартеризиране на части от цената или не са приемливи по принципни съображения, или не подхождат в светлината на досегашния опит.

Доколкото ми е известно, нито консултантите на правителството, нито самото правителство на България е отчитало подобни фактори при вземането на решението за „Белене”.

 

 

 

 


Свързани публикации.